24 augusti 2021

Inga restriktionslättnader för nöje

Många hade trott på restriktionslättnader för nöjes- och kulturevenemang i september. Folkhälsomyndighetens besked i måndags om att det inte är läge att lätta på restriktionerna möts med besvikelse av branschen.

Joppe Pihlgren Svensk Live berättar för SVT att han ständigt pratar med konsertarrangörer som frågar om de kan göra något i september eller oktober.

– Där har ju inte vi några svar och det är klart att folk blir frustrerade av det, säger Pihlgren.

Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker, menar att det är viktigt att sätta hälsan först men tycker också att det är anmärkningsvärt att man exempelvis i kollektivtrafiken inte längre har några restriktioner liknande de som drabbar kulturen.

– Återigen är vi tillbaka i det där konstiga läget där det blir lite som att kulturen är viruset. Vi tar jättestort ansvar, alla är måna om att vi ska ta ur den här situationen men man måste införa åtgärder som är lika i samhället. Det blir som att man återigen straffar kulturen, säger Nathansson till SVT.

Reglerna:

På restauranger får max åtta personer sitta tillsammans inomhus, med minst en meters avstånd till andra sällskap. Utomhus bedöms risken för smitta vara mindre, och därför finns ingen begränsning för hur många som får sitta tillsammans ute.

Inomhusarrangemang med anvisade sittplatser, till exempel på biografer, får ha upp till 300 deltagare, men varje sällskap får inte vara fler än 8 personer, och sällskapen ska kunna hålla minst 1 meters avstånd i sidled.

Utomhus får betydligt fler samlas, om det finns sittplatser får upp till 3 000 personer delta i ett utomhusarrangemang.

Arrangören är den som ska ha koll på vilka regler som gäller och se till att de följs.

Utan sittplatser får max 50 personer samlas inomhus och 600 utomhus.

Ansvariga för verksamheter i lokaler som kan få plats med 500 personer eller fler måste göra riskbedömningar om det finns risk för trängsel. I så fall måste de som ansvarar se till att minska risken för trängsel.

Källa: SVT.

Lars Nylin

 

 

https://www.svt.se/kultur/folkhalsomyndighetens-besked-om-uteblivna-lattnader-ror-upp-i-kulturbranschen