15 maj 2024

Spotify betalade ut 1,8 miljarder kronor i Sverige 2023

Sedan ett par år tillbaka släpper Spotify i Sverige lite mer detaljerad statistik för just den svenska marknaden. Siffrorna för 2023 visar bl a att över 500 svenska artister genererade utbetalningar på över en halv miljon kronor under år 2023.

Spotify har delat med sig av ny statistik som visar att svenska artister under förra året genererade utbetalningar på 1,8 miljarder kronor från plattformen, en ökning med drygt tolv procent jämfört med 2022 och en dubblering jämfört med 2017.

Detta är vad Spotify har betalat ut, därav ordet ”genererat”, det är alltså vad dessa svenska artisters musik har genererat i total utbetalning, både på mastersidan (till skivbolag och distributörer) och på verksidan (till Stim). Spotify betalade ut ca 67 procent av sina totala intäkter i Sverige till dessa aktörer under 2023.

Oberoende skivbolag och artister genererade närmare hälften av Spotifys utbetalningar i Sverige under året, alltså liknande nivå som man nyligen rapporterade för den globala marknaden.

Under år 2023 genererade 500 svenska artister totalt över 500 000 kronor i utbetalda royalties till distributörer, Stim, skivbolag etc. Antalet artister vars musik når denna nivå har ökat med 70 procent sedan 2017.

Mer än 280 svenska artister genererade mer än en miljon kronor i utbetalning från plattformen.

Johan Seidefors, musikchef på Spotify i Norden, kommenterar den nya statistiken:

– Våra utbetalningar har växt otroligt mycket de senaste åren och under 2023 nådde vi nya rekordnivåer. Det är glädjande att kunna bidra till en växande och hälsosam svensk musikindustri. Sverige är en av världens främsta musikexportnationer och sedan förra året vet vi att runt 60 procent av alla royalties genererade av svenska artister kommer från lyssnare utanför Sverige. På det viset är svenska artister unika.

Även på hemmaplan dominerar svenska artister på Spotify, 70 procent av alla låtar som tog sig in på den dagliga Topp 50-listan under året kom från svenska artister.

Spotifys data visar också att antalet musikgenrer växer och att människor lyssnar mer diversifierat än tidigare. Seidefors igen:

– På Spotify strävar vi efter att stötta artister på alla nivåer genom att kontinuerligt utveckla och förbättra verktygen som hjälper dem att hitta och bygga relationer med sin publik. Därför är det extra glädjande att se hur oberoende bolag och artister fortsätter att växa på plattformen. Digitaliseringen och streamingen har gjort det möjligt för många fler att skapa och nå ut med sin musik, vilket tydligt återspeglas i våra royaltyutbetalningar.

IFPI släppte sina siffror för de svenska musikbolagen för några veckor sedan, och där rapporterades totala intäkter för ljudstreaming om 1,94 miljarder kronor för helåret 2023.

Stim släpper sin årsredovisning för 2023 i samband med årsstämman den 28 maj, där information om streamingintäkterna finns med i kategorin ”Online”.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se