3 juni 2024

Globala rättighetsintäkter ökade med 27% år 2022

Cisac har publicerat den globala statistiken för rättighetsintäkterna år 2022, som bl a visar att för första gången genererades intäkter på över 12 miljarder euro och att digitalt nu har gått om broadcast.

Cisac är den globala paraplyorganisationen för insamlande upphovsrättsällskap liknande Stim. Totalt representerar man 225 sällskap i 116 olika länder. Årligen sammanställer man intäkterna för samtliga medlemsorganisationer, och man har nu släppt statistiken för år 2022.

Statistiken visar att intäkterna ökade med 26.7% jämfört med år 2021, till 12,1 miljarder euro, varav musik utgjorde 10,8 miljarder. Att den procentuella ökningen är så stor är delvis en pandemieffekt, intäkterna på live- och bakgrundsområdet var mycket låga 2021.

Men, samtidigt ökade intäkterna från digitalt med hela 33,5% mellan år 2021 och 2022, från 3,12 miljarder euro till 4,17 miljarder euro. Det gör att de globala intäkterna från digitalt för första gången var större än intäkterna från broadcast, TV och radio, som tidigare var det största insamlingsområdet.

Samtidigt skriver Cisac: ”Digitalt underpresterar fortfarande som inkomstkälla för kreatörer. Inom musiksektorn utgör digitala intäkter 35% av alla intäkter, mindre än hälften av motsvarande andel (71%) för den inspelade musiken.”

Europa fortsätter att vara det dominerande geografiska intäktsområdet: 54,8% av de totala intäkterna samlades in i Europa, 24,5% i Nordamerika, 15% i Asien, 5,1% i Latinamerika och 0,6% i Afrika.

Cisac tar i sin rapport med en analys av utvecklingen specifikt för streaming, och skriver att tillväxten inte är lika stor som tidigare, och att man gör prognosen att den kommer fortsätta sjunka under de kommande åren. Även om det sker en fortsatt tillväxt, kommer den enligt Cisac att sjunka till ”ensiffriga tal” de kommande åren.

Björn Ulvaeus, president för Cisac, skriver i sitt förord till rapporten angående AI och de prioriteringar han ser som viktigast framöver:

”Maskiner kan bara vara verktyg för mänsklig kreativitet, inte en ersättning för den; användning av upphovsrättsskyddade verk måste vara godkända av kreatören; upphovsrätten får inte försvagas eller undermineras av olämpliga undantag; användningen av AI av utvecklare måste vara transparent; och rättvis ersättning till den mänskliga kreatören måste vara grundläggande.

AI är en otroligt viktig fråga som kräver brådskande åtgärder. Det kanske inte påverkar graferna för musikskaparnas insamling under 2023, men det kommer att göra det i framtiden. Just nu måste kreatörerna sitta vid bordet med teknikföretag och politiker på högsta nivå, inledningsvis med FN, och få ut sitt budskap. Vi måste agera nu för att hjälpa till att stor konst fortsätter skapas och för att skydda framtiden för mänsklig kreativitet.”

Läs rapporten

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se