2 juli 2024

Skäpta regler och ny organisation för ESC

Eurovisionchefen Martin Österdahl får en överordnad chef och deltagande artisters åtaganden förtydligas, efter en utredning som tillsattes av EBU efter årets Eurovision Song Contest i Malmö.

Protester mot Israels deltagande och kritik mot diskvalificeringen av Nederländernas artist Joost Klein utmärkte årets upplaga av Eurovison Song Contest som ägde rum i Malmö i maj. Efter finalen tillsatte därför arrangören EBU en utredning för se över reglerna för tävlingen.

I utredningen som nu är klar slås fast att nya regler ska förtydliga för de tävlande artisterna vad de skriver under på när de medverkar. EBU:s beslut ska framöver kommuniceras bättre till publiken och ett team för krishantering införs för att hantera uppkomna situationer. Eurovisionchefen, svenska Martin Österdahl, får dessutom en ny överordnad chef.

EBU:s vice generaldirektör Jean Philip de Tender säger till Kulturnytt i Sveriges Radio att EBU är en icke-politisk organisation och att Eurovision behöver fortsätta vara ett icke-politisk arrangemang. Därför kan de behöva se över reglerna ytterligare.

– Det finns geopolitiska spänningar som kan påverka ett arrangemang som Eurovision. Därför kommer vi se över reglerna och kanske överväga om det finns bättre sätt att hantera de riskerna.

Christel Valsinger