1 juli 2024

Ny streamingstatistik för Norden

Polaris Hub har släppt rapporten Digital Music in the Nordics, den sjätte i ordningen sedan man började genomföra undersökningarna i samarbete med YouGov 2015. För första gången minskar antalet betalande prenumeranter i Sverige.

Polaris Hub är ett konsortium för de insamlande sällskapen TONO i Norge, KODA i Danmark, och TEOSTO i Finland. Sedan år 2015 genomför man konsumentundersökningar i de nordiska länderna, för att få en bättre bild av hur musikkonsumtionen ser ut.

I år genomfördes undersökningen i maj, och totalt 4 000 respondenter medverkade i de fyra länderna. 95% av respondenterna svarar att de strömmar musik, och i genomsnitt strömmar de 3,6 timmar varje dag. I Sverige är genomsnittet ännu högre, 4 timmar per dag.

55% av respondenterna betalar för streaming i någon form i de nordiska länderna, men man kan se skillnader mellan länderna:

Norge: 63%
Danmark: 60%
Sverige: 56%
Finland: 41%

Finland har legat lägre än de övriga länderna i samtliga tidigare undersökningar, men tillväxten verkar ha tagit fart under de senaste åren, år 2020 var det bara 32% som betalade för streaming av musik i Finland.

För första gången gick antalet betalande prenumeranter ned i Sverige, från 59% år 2022 till 56% 2024. Rapporten innehåller specifikt statistik kring Spotify, som ju är den dominerande streamingplattformen i Norden. Här jämförande statistik specifikt för Sverige mellan år 2022 och 2024 på Spotify:

2024
– Premium subscription (paid): 43%
– Family subscription (paid): 23%
– Free version: 28%
– Duo subscription (paid): 5%
– Student subscription (paid): 2%
– Bundled (paid): 1%

2022
– Premium subscription (paid): 41%
– Family subscription (paid): 29%
– Free version: 25%
– Duo subscription (paid): 4%
– Student subscription (paid): 5%
– Bundled (paid): 1%

Det verkar alltså som om vanlig premium ökat under de senaste två åren, medan Family och Student främst är de som minskar. En första tolkning skulle kunna vara att studenter inte vill betala i lika stor utsträckning som tidigare, samt att prenumeranter som tidigare har betalat för Family istället går över till vanlig Premium.

36% av de som inte betalar för streaming säger att de anser streamingtjänster vara för dyra idag, jämfört med 33% 2022.

För första gången inkluderades frågor kring AI i undersökningen. Respondenterna fick frågan om de anser att musik som skapats med AI borde taggas på streamingtjänster, och en majoritet ansåg det, 58% i de nordiska länderna sammantaget, och 60% i Sverige.

På frågan om artister och musikskapare borde bli tillfrågade innan någon använder deras röster eller musik, samt om de borde få betalt för sådan användning, svarade 69% ”Ja” i de nordiska länderna sammantaget. Här verkar de finska respondenterna anse att det är viktigare än t ex de svenska, 76% av finländarna och 65% av svenskarna anser att artister bör bli tillfrågade och få betalt för AI-användning.

Ytterligare intressanta resultat handlar om hur respondenterna hittar ny musik. Radio har successivt gått ned för varje undersökning, från 39% till 23%, men är fortfarande den största källan till upptäckt av ny musik. I Sverige är det dock endast 18% som anger att de upptäcker ny musik via radio.

Även spellistor på streamingtjänster har gått ned de senaste undersökningarna, från 13% till 11%. Samtidigt har TikTok kommit in som ny viktig plattform, 9% av respondenterna säger att de upptäcker ny musik på TikTok.

Läs hela rapporten

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se