12 februari 2024

JOHANSSON om Spotify och miljarden

Spotify redovisar fortsatt tillväxt i antalet användare och rekordstora utbetalningar till musikindustrin. Hur länge kan tillväxten fortsätta? Vilka utmaningar finns och vad händer efter 2030?

Redovisningen av det fjärde kvartalet 2023 för Spotify innebär att siffrorna för helåret också är klara. Spotify redovisade totala intäkter om 13,25 miljarder euro för år 2023, eller motsvarande ca 14 miljarder dollar. Samtidigt meddelar Spotify att man betalade ut över 9 miljarder dollar till musikens rättighetshavare under året.

Ett par internationella branschmedier har gjort den enkla övningen att dividera 9/14, och konstaterat att 9 miljarder dollar utgör ca 64 procent av de totala intäkterna. Det är inte en riktigt rättvis uträkning dock, eftersom Spotify också har intäkter som inte i huvudsak är relaterad till musik, som t ex reklam i samband med poddar och försäljning av ljudböcker.

Just ljudbokssatsningen verkar ha tagit full fart i USA, siffror från Bookstat visar att Spotify nu är den näst största plattformen för ljudböcker i landet, efter Amazons Audible. 15 timmars ljudbokslyssning ingår i Premium-abonnemangen, men användare har möjlighet att köpa mer tid i 10-timmarsblock för 12,99 dollar.

Överhuvudtaget ångar Spotify på och hade i slutet av det fjärde kvartalet 379 miljoner gratisanvändare och 236 miljoner premiumanvändare globalt. För första gången hade man över 600 miljoner månatligt aktiva användare.

Uppsägningar och effektiviseringar har lett fram till bättre kvartalsresultat, Q3 gjorde man ett rörelseresultat på +32 milj. euro, och för Q4 -75 milj. euro. Även om helåret 2023 kommer visa röda siffror, sade Daniel Ek vid presskonferensen att man förväntar sig att år 2024 kommer leverera ett plusresultat, något som gjorde att aktien tog ett litet glädjeskutt uppåt.

Intressant är utvecklingen av utbetalningarna till musikbranschen över tid, som har ökat kraftigt under de senaste åren. Som jämförelse till de 9 miljarderna 2023 betalade man ut 3,3 miljarder dollar år 2017 och 5 miljarder år 2020. Totalt har Spotify betalat ut över 48 miljarder dollar till musikens rättighetshavare sedan starten år 2008.

Nedan har jag sammanställt det totala antalet MAUs (månatligt aktiva användare) per kvartal sedan år 2015. Den positiva trenden visar inga tecken på att stanna av, snarare tvärtom, det verkar som om tillväxttakten för antalet användare faktiskt har ökat de senaste kvartalen.

Här en sammanställning över när i tiden som Spotify nått 100-miljonersnivåerna i antalet aktiva användare:

100 milj. MAU: Q2 2016
200 milj. MAU: Q4 2018
300 milj. MAU: Q3 2020
400 milj. MAU: Q4 2021
500 milj. MAU: Q1 2023
600 milj. MAU: Q4 2023

Den stora frågan är naturligtvis, hur länge kan tillväxten fortsätta?

Daniel Ek har tidigare sagt att siktet är inställt på en miljard aktiva användare till år 2030, och med nuvarande tillväxttakt är det fullt rimligt. Faktum är att om det fortsätter på samma sätt som under år 2023 bör man nå en miljard användare klart tidigare, gratis och premium sammantaget.

Men, kommer Spotify kunna behålla den ledande position man haft på musikområdet ännu mer långsiktigt? Finns det några utmaningar?

Jag skulle påstå att det finns åtminstone tre tydliga utmaningar: Konkurrenterna, teknikutvecklingen och piratstreamingen.

YouTube Music rapporterade förra veckan att man har nått 100 miljoner betalande användare, vilket alltså ska jämföras med Spotifys 236 miljoner premiumanvändare. Kinesiska Tencent rapporterade också över 100 miljoner betalande användare i slutet av 2023, och även om Apple Music inte har rapporterat någon uppdatering senaste åren, förväntar sig en del analytiker att de också kommer nå 100 milj. betalande användare under år 2024.

MIDiA Research beräknar att det totalt var 713 miljoner som betalade för streaming av musik i hela världen under år 2023. Det kan jämföras med video on demand-området med alla olika streamingtjänster, som har en bra bit över en miljard betalande prenumeranter.

Med tanke på att det just nu lever 8,1 miljarder människor finns det alltså helt klart utrymme för tillväxt ett antal år till. Evig tillväxt är naturligtvis en omöjlighet, men man kan samtidigt ta med i beräkningen att mänskligheten ökar med ca 215 000 individer per dag, eller närmare 80 miljoner per år (det föds ca 385 000 människor om dagen, och dör därmed ca 170 000).

För några år sedan var jag lite tveksam till om Spotify skulle kunna nå den där miljarden användare på Spotify till 2030, men jag har ändrat mig. Givet utvecklingen som den ser ut nu, är det möjligt att Spotify kommer nå och passera den gränsen redan något år tidigare.

Om Spotify dessutom får/tar en framskjuten global position på ljudboksområdet, på samma sätt som på podd- och musikområdet, är det fullt möjligt att Spotify kommer kunna behålla sin ledande position under flera årtionden framöver. Men, konkurrenterna kommer självklart inte sitta still.

Den största utmaningen handlar därför om att tillhandahålla en produkt som fortsätter vara intressant i konkurrensen. Vi är på väg in i ett större tekniskt paradigmskifte, med AR, MR, VR, AI, rumsligt ljud, som kommer förändra kultur, underhållning, media på sätt som vi idag har svårt att kunna förutse.

Spotify, såväl som Netflix och andra, har valt att inte finnas med på Apples Vision Pro i ett första skede, och det kan nog finnas flera orsaker till det, inte minst den rådande konflikten kring App Store. Tids nog kommer Spotify sannolikt bli tvingade att ge sig in på AR/MR-området, och utveckla appar för de nya ekosystemen. Det kan vara klokt att ta det lite lugnt i början, samtidigt som det kommer vara viktigt för Spotify att snabbt kunna trycka på knappen när tekniken når en massmarknad.

Jag tror också att vi ännu inte har sett slutet på piratkopieringen av musik, eller snarare piratstreamingen, och att t ex utvecklingen inom olaglig IPTV är ett stort hot, inte bara för TV, radio, film etc, utan även för musiksektorn. Allt fler aktörer tillhandahåller hifi-musik via vanliga IPTV-abonnemang, och det finns en risk att musikkatalogerna kommer växa dramatiskt under de kommande åren.

Bara i EU är det närmare 20 miljoner som använder sig av IPTV, och ”räddningen” än så länge har varit att det fortfarande är ganska besvärligt att skaffa, och ofta kräver betalning med kryptovaluta. Här behöver alltså musikbranschen jobba nära andra branscher för att stävja utvecklingen.

Sammantaget ser det ändå ljust ut för Spotify, och därmed också för musikindustrins aktörer totalt sett. För många av de tidigare anställda på Spotify har dock 2023 varit en rätt tuff resa, under året sades 2 300 personer upp, av totalt 9 000 anställda globalt. Det är fullt möjligt att fler kommer få gå under 2024.

Men, förutsatt att Spotify klarar av att hantera konkurrensen, teknikutvecklingen och hotet från piratstreaming, är den där miljarden helt klart inom räckhåll. Vem vet, om 10-15 år är man kanske t.o.m. uppe och nosar på det dubbla.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se