10 december 2023

Fonogramstöd till 101 akter

Avantgardet, Emil Jensen (bilden), Silvana Imam, Per Texas Johansson och Sofia Berg-Böhm & Sirocco finns bland de 101 akter som får stöd när Kulturrådet för andra gången i år fördelar bidrag till musikutgivning.

Det är ett fortsatt högt söktryck till bidraget för musikutgivning, skriver Kulturrådet i ett pressmedelande. Till årets andra ansökningsomgång inkom 427 ansökningar. Av dessa får 101 dela på drygt sex miljoner kronor.

– Årets andra fördelning visar på en stor bredd och variation av musikaliska uttryck. Förutom konstnärlig kvalitet har bland annat förnyelse och utveckling, ekonomiska förutsättningar samt en ambition att nå ut till lyssnarna varit viktiga bedömningsgrunder för beslutet, säger Isabel Thomson, handläggare på Kulturrådet.

Några exempel på musikutgivningar som beviljats stöd: Adrian Recordings för Emil Jensen och skivan Än susar skogen – sånger och snack. Moserobie Music Production för skivan Den sämsta lösningen av alla med Per Texas Johansson. Sarah Schulman/Dos Nisele för Georg Riedels klassiska visor med Sofia Berg-Böhm & Sirocco. Sing a Song Fighter för Barnet och skivan Kär och galen.

– Det är glädjande att bidraget når utgivare i nästan hela landet, även om störst andel går till sökande från Stockholm, Västra Götaland och Skåne, säger Thomson.

Alla bidrag i omgången:

https://shorturl.at/dxzR8

Lars Nylin