23 januari 2023

Svensk musikbransch tar tempen på inkludering

För första gången någonsin genomförs en kvantitativ undersökning av representation och upplevelsen av inkludering i hela den svenska musikbranschen. Enkäten presenteras på onsdag den här veckan. 

Undersökningen görs, enligt ett pressmeddelande från branschens paraplyorganisation Musiksverige, för att synliggöra vilka perspektiv som inkluderas, vilka som eventuellt exkluderas och om det skiljer sig beroende på var i musiklivet man befinner sig.

Musiksverige skriver: ”All utveckling kräver att någon tar första steget. Denna mätning innebär ett första steg mot att hela den svenska musikbranschen börjar titta på hur den ser ut och hur den mår – och då bortom att enbart jämföra perspektiv som kön/könsidentitet. Förhoppningen är att detta bara är början på ett långsiktigt och omfattande arbete med att mäta, undersöka och förbättra förutsättningarna för branschens olika aktörer att arbeta aktivt med att tillgängliggöra branschen för fler.”

– Syftet är att ta ett första steg i ett långsiktigt arbete med att se över upplevelsen av inkludering i musikbranschen samt att påvisa vikten av den här typen av arbetssätt som underlag för framtida arbete. För att veta vart vi ska måste vi först veta var vi står, säger Karin Inde, ordförande för Musiksverige.

Undersökningen genomförs tillsammans med Perspetivo, den första insikts- och undersökningsplattformen som med hjälp av reellt representativa paneler tillhandahåller en djupare förståelse för hela den svenska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper. Perspetivo är ett systerbolag till The Social Few, en insiktsdriven tillväxtbyrå som verkar för inkluderande och hållbara samhällen.

Vidare skriver Musiksverige:

”Musikbranschen står inför stora utmaningar som kräver innovativa lösningar, vilket alla borde vara delaktiga i att ta fram. Det är viktigt att branschen speglar samhället och att olika perspektiv kommer med i utvecklingen av den svenska musikindustrins framtid – någonting som spelar en kritisk roll när det kommer till just innovationstakt och tillväxt, vilket är en avgörande faktor bakom beslutet att inleda denna satsning.”

– Undersökningen kommer att vara tillgänglig för samtliga inom musikbranschen – oavsett var inom musiklivet man befinner sig. Det gäller även de som idag inte är med i branschorganisationer kopplade till musikindustrin. Det är en stor undersökning och det första i sitt slag för en viktig exportbransch för Sverige, säger Suzan Hourieh Lindberg, vd för Perspetivo.

Länk till enkäten: https://indivsurvey.com/musiksverige/1598752/T2Bk4z-d20389a41f67ee700195ca24df40eabe?fbclid=IwAR3RPBYrky4YEaJgw23CBVk3lLLTqTfqsOeNBnBEVyIX9R_kp_uRgASCDSo

Lars Nylin