4 oktober 2020

Fördelningen av krisstödet klar

Regeringen har tidigare aviserat ett extra krisstöd på 1,5 miljarder till kultursektorn, med anledning av coronapandemin. Nu är den närmare fördelningen av stödet beslutad, för musikens del är det i huvudsak via Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden som stödet slussas.

Regeringen har fattat beslut om hur det krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som tidigare aviserats ska fördelas. Fördelningen är, enligt ett pressmeddelande, gjord utifrån erfarenheten av de stöd som delades ut under våren och sommaren och med utgångspunkt i situationen för kulturlivet.

Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden.

Statens kulturråd kommer att fördela 881 miljoner kronor. En del av detta, upp till 400 miljoner kronor, ska användas på samma sätt som det krisstöd till arrangörer de fördelades i våras som kompensation för uteblivna intäkter då evenemang blivit inställda eller skjutits upp. Detta stöd omfattar nu perioden juni till september, alltså den del av året då många kulturaktörer normalt har sina största intäkter, under förutsättning att EU-kommissionen lämnar sitt godkännande.

Regeringen har också möjliggjort för Kulturrådet att säkerställa att de medel som nu fördelas också kan användas till att stödja aktörer som är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang. Det kan handla om t.ex. leverantörer av scenteknik, som ljud och ljus.

”Kulturens aktörer har kunskap och engagemang för att kunna genomföra evenemang på ett smittskyddssäkert sätt och är också redo för att ta ansvar för det. För att underlätta för kulturaktörerna ska därför högst 80 miljoner kronor för 2020 avsättas hos Kulturrådet för stöd till arrangemang av kultur under smittskyddssäkra former”, skriver regeringen.

Konstnärsnämnden får i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor. Pengarna ska fördelas till konstnärer och kulturskapare som krisstipendier och ska delas ut enligt ordinarie förordning om statsbidrag till konstnärer. ”Det omfattar en bred palett av konstområden, som bild och form, musik, teater, dans och cirkus” sammanfattar regeringen.

Lars Nylin