21 juli 2020

4 SNABBA: Peter Åstedt, nya showcasefestivalen Future Echoes

Norrköping får en ny konferens och showcasefestival. Den 18-20 februari nästa år arrangeras den första upplagan av Future Echoes. MI tog kontakt med Peter Åstedt på arrangerande Discover Sensation.

Under åren 2015-2018 stod Norrköping värd för Where’s the Music, som arrangerades av FKP Scorpio. Eventet innefattade en konferensdel med panelsamtal och seminarier och en festivaldel med en mängd konserter på de scener och klubbar som ligger tätt i stadens industrilandskap.

Från och med 2021 får nu Norrköping en ny musikplattform. På vilket sätt den första festivalen genomförs beror på aktuella restriktioner till följd av pandemin. Flera scenarier finns med i planerna.

Hur föddes idén till Future Echoes?

– Efter att ha jobbat med flera festivaler kändes det som om många gick i samma hjulspår. Det var dags att utveckla hela konceptet. I en panel träffade vi Sandra Wall, Näringslivutvecklare i Norrköping och vi tänkte väldigt lika tankar.

Är Future Echoes ett nytt Where’s the Music eller kommer festivalen och konferensen att se annorlunda ut?

– Vi tittade länge på Where’s the Music eftersom den festivalen har lagt en bra grund och gjort ett väldigt bra arbete i Norrköping samt är ett starkt varumärke. Samtidigt vill vi utveckla showcasefestivalen och det är flera personer från även andra showcasefestivaler som kommer att jobba med festivalen, så vi valde ett nytt namn och hoppas kunna ta med det bästa från Where’s the Music och tillföra nya saker.

”Bland annat inkluderas en satsning på musikstäder och hur musik i stadsutvecklingen kan kopplas till Agenda 2030-målen”, skriver ni i pressreleasen. Kan du utveckla?

– Redan innan Covid -19 krisen hade spelställen problem med nedläggningar. Efter krisen har hela kartan ritats om och nya saker kommer att komma. Vi ska jobba mot att städer ska ha en plattform att ta in kunskap för att kunna ta tillvara på den nya liveindustrin och de nya chanserna och göra det på ett så klimatsmart sätt som möjligt. Jobbet med det här började redan i Norrköping förra året med deras Music Cities Forum under Kulturnatten. Vi kommer dedikera en del av konferensen till just det och involvera flera städer på olika sätt.

Du besöker och deltar i en mängd musikkonferenser och festivaler varje år vad jag förstår. Vilken är du mest imponerad av och vilken skulle du vilja att Future Echoes blir jämförbar med?

– Jag brukar besöka runt 50 festivaler per år och det finns många bra därute. Jag är väldigt imponerad av Mastering The Music Business i Rumänien som gjort ett fantastiskt jobb för den regionen. Golden Melody Festival i Taiwain med över 5 billioner tittare och länkar in hela Asien är också häftig. Men jag vill inte bygga en kopia av dem. Det här kommer inte byggas som en festival utan som ett helt nätverk av festivaler och städer där vi samarbetar och bygger framtidens musikindustri där varje region är unik.

Läs mer om Future Echoes här.

Christel Valsinger