27 april 2020

Corona: 370 miljoner till kultursektorn

Det börjar nu klarna hur det stödpaket till kulturen som regeringen beslutat om efter coronautbrottet ska fördelas vi Kulturrådet. I denna omgång handlar det om 370 miljoner och främst handlar det för musikbranschens del om inställda evenemang. Även Konstnärsnämnden fördelar stödpengar i formen av krisstipendier.

”Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet och behoven är stora. Det är bråttom att få ut den del av stödpaketet till kulturen som regeringen beslutat att Kulturrådet ska fördela”, skriver Kulturrådet i ett pressmeddelande.

– Behoven är stora och nu är det bråttom att få ut stödet till kulturarrangörer i hela landet, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Vi ska göra allt vi kan för att pengarna snarast möjligt ska nå dem som bäst behöver stödet. Vi hoppas att det ska vara ute till mottagarna före midsommar.

– Kultursektorn har gått miste om enorma intäkter på grund av coronakrisen. Vi inser att stödpaketet inte kommer att täcka alla förluster och att vi kommer tvingas till svåra prioriteringar mellan sökande. Kulturrådet har haft dialog med branschorganisationer, kommuner och regioner för att fånga upp deras synpunkter.

Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang. Det handlar exempelvis om konserter och liknande evenemang som riktat sig till allmänheten och ställts in med anledning av förbud mot allmän sammankomst och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Evenemangen måste ha offentliggjorts eller fastställts i plan för verksamheten och skulle ha hållits före sista maj 2020.

Även konstnärligt verksamma aktörer som skulle ha arbetat med kulturevenemanget kan söka stöd. Endast juridiska personer och företagare som bedriver professionell kulturverksamhet får del av stödet.

Krisstödet gäller intäktsbortfall på grund av inställt arrangemang, med avdrag för minskade kostnader som följd av att evenemanget ställts in. Stödet får uppgå till högst 75 procent av inkomstbortfall upp till en miljon kronor och 50 procent över en miljon kronor. En aktör kan som mest få 10 miljoner kronor. På samma sätt ersätts merkostnader som kan knytas till ett uppskjutet kulturevenemang. Kulturrådet kommer ta hänsyn till behovet av ekonomiskt stöd och mångfald av kulturella uttryck.

Ansökningsomgången öppnar 28 april

Ansökningsomgången öppnar tisdag den 28 april. Beslut beräknas enligt Kulturrådet kunna tas i mitten av juni.

”Eftersom vi inte har informationen klar än om vad vi kommer fråga efter i ansökan, ber vi dig vänta med frågor tills på tisdag då vi kommer ut med mer information. Vi kommer arbeta under hög belastning för att hinna få ut stödpaketet innan midsommar” skriver Kulturrådet.

Kulturrådet arrangerar ett antal ”webbinarier” för den som har frågor.

30 april kl. 14.00–14.50: https://bit.ly/3cGyIsf

5 maj kl. 11.00–11.50: https://bit.ly/5maj2020

7 maj kl. 13.00–13.50: https://bit.ly/7maj2020

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner i så kallade krisstipendier som kan kan sökas från i går 28/4.

För frågor och svar om stipendierna kolla här: https://tinyurl.com/ybuxmobr.

Lars Nylin