17 mars 2020

Högsta Domstolen friar SKAP och FST

Tingsrätten friade. Hovrätten fällde. Men nu friar Högsta domstolen SKAP, FST och de tre myndighetsföreträdare som anklagades för mutbrott i samband med bjudmiddagar arrangerade mellan 2012 och 2014.

Åtalet har rört julmiddagar arrangerade av FST och vårfester i SKAP:s regi, där personer från Statens Musikverk och Statens kulturråd, tillsammans med andra gäster, blivit bjudna på mat och dryck. Förundersökningen inleddes 2014, efter ett inslag i P1:s Kaliber om sammankomsterna. Tingsrättens friade de åtalade i sin dom 2017, men domen ändrades av Hovrätten året därpå.

Idag kom dock domen från Högsta domstolen som förklarar att middagstillställningarna inte är att anse som otillbörliga förmåner. I domen skriver HD att festerna i viss mån skulle kunna beröra myndighetspersonernas beslut rörande bidrag till organisationerna, men tillägger att beslutsprocessen på myndigheter varit kollektiv och i hög grad beroende av omdömen från olika medverkande experter. ”Det kan sammantaget inte anses ha förelegat någon konkret risk för att mottagarna skulle utöva ett osakligt inflytande över beslutsprocessen.”

HD lyfter också betydelsen av att en del av uppdraget för myndigheterna är att ”aktivt samverka med olika aktörer inom musikområdet”. Att delta i middagarna har därför ”utgjort ett förtroendebyggande led i de inbjudna personernas tjänsteutövning, inte minst mot bakgrund av det breda deltagande i evenemangen som de kunnat räkna med.

Samtliga åtalade frias och ska få ersättning för rättegångskostnaderna.

– Det är med stor lättnad som vi tar del av Högsta domstolens dom i vilken konstateras att julmiddagarna var legitima, något vi också hävdat under hela processen, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för FST, på föreningens hemsida.

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda skriver i en kommentar att vårfesterna varit ett av de få tillfällen då de som skapat musiken får stå i centrum.

–Vi har där belyst mångfalden utanför försäljningslisthysteri och musikens sanna värde. Hur musiken inte bara är underhållning utan genom sin artistiska yttrandefrihet också en del av samhällssjälen. HD ser vikten av dessa sammankomster och att inget otillbörligt skett vid dem. Tvärtom har det varit i enlighet med både föreningarnas verksamhet och de krav de närvarande från kulturinstutitioner har på sig att delta vid den här sortens events för att hålla sig uppdaterad kring kulturens villkor i en veklighet utanför deras kontor.
– Åklagaren hade fel. Så enkelt är det. Nu kan vi åter lägga all vår kraft på att stärka en musik och kultursektor som genomlider en mycket tuff tid!
Christel Valsinger