11 februari 2020

JOHANSSON om Spotifys kvartal, TIDAL, viagogo mm

Spotifys tillväxt fortsätter, liksom diskussionerna kring bedrägeri på tjänsten. Tidal tappar kraftigt i USA. Brittiska myndigheter stoppar samgåendet mellan viagogo och Stubhub. Det och annat från Daniel Johansson. 

—–

Spotify släppte i förra veckan sin rapport för det sista kvartalet 2019. Rapporten visar på fortsatt stark tillväxt i antalet användare, samtidigt som det blev ett minusresultat både för kvartalet och för år 2019 som helhet.

Börsen reagerade först negativt, och aktien har sedan dess gått lite upp och ner, mest beroende av att hela världsekonomin just nu går lite hit och dit på grund av corona-viruset 2019-nCoV.

Spotify hade i slutet av 2019 en användarbas på 271 miljoner MAU (månatliga aktiva användare, inklusive användare av familjeabonnemang). Av dessa var det 124 miljoner som betalade för Premium-abonnemang. Europa, Nord- och Latinamerika dominerar fortfarande användarbasen, 84 procent av användarna kommer därifrån.

De globala intäkterna landade på 1,855 miljarder euro, eller 19,6 miljarder kronor. I förhållande till tidigare kvartal var det annonsintäkterna som ökade mest procentuellt, annonser drog under kvartalet in 217 milj. euro, något som härleds framför allt till satsningen på podcasts och möjligheten till riktad marknadsföring.

ARPU (genomsnittlig intäkt per användare och månad), sjönk jämfört med tidigare kvartal, till 4,65 euro. Det är den lägsta nivån under hela 2019, om än marginellt. Går man igenom ARPU för respektive kvartal 2019 blir genomsnittet för helåret 4,72 euro, vilket är i paritet med 2018:

2016: 6,20 euro
2017: 5,32 euro
2018: 4,81 euro
2019: 4,72 euro

Churn raten (hur många av det totala antalet användare som avslutar sitt abonnemang) förbättrades något, men är fortfarande rätt hög. År 2017 låg churnen på 18 procent för helåret, och under 2018 på närmare 20 procent. Prognosen inför kommande kvartal, och även för helåret, är att Spotify ska gå med vinst.

Det jag dock noterade främst i kvartalsrapporten var hur starkt Spotify trycker på vad de kallar ”Two-Sided Marketplace”, vilket innebär att de inte ser sig som enbart en streamingtjänst för sina användare, utan också som ett verktyg för musikskapare. Det här har alltid varit det ”ideologiska” målet för Spotify, ända sedan start. Man skriver bl a:

The goal of our creator-facing marketplace strategy is to harness Spotify’s ability to drive discovery to connect artists with fans on a scale that has never before existed with the goal of enabling 1 million artists to live off of their work. Specifically, Marketplace is about meeting the needs of creator teams to create art, engage with, grow, and better monetize their fanbase.

Spotify nämner utvecklingen av Spotify for Artists, Soundbetter, Soundtrap och sponsrade rekommendationer som exempel på hur de vill jobba tillsammans med artister och musikskapare. I en i övrigt mycket typisk finansrapport, riktad mot aktieägare och börsen, tycker jag det är positivt att se att en del av den där ursprungliga idealismen fortfarande finns kvar.

Ingenting nämns dock i kvartalsrapporten om den senaste tidens diskussioner kring fejkade strömmar och utnyttjande av tjänsten. Den nya finanschefen Paul Vogel sade till DI Digital i samband med releasen av kvartalsrapporten, att han anser att debatten varit överdriven och att eventuellt fusk inte har någon större påverkan på Spotify´s ekonomi.

Så kan mycket väl vara fallet, men diskussionerna om köpta strömmar, hackade konton, topplistefusk och penningtvätt handlar inte främst om Spotifys ekonomi, utan om principer, lagar och rättighetshavarnas ekonomi.

I sin kommentar säger Paul Vogel också, precis som Spotify tidigare sagt, att ”problemet ligger hos musikindustrin”, och separerar därmed tjänsten från musikbranschen. Detta är något Spotify har gjort ganska många gånger nu, benämner sig själv som ett techbolag som står ”utanför” musikindustrin.

Men om inte Spotify är musikindustri, vad är då musikindustri?

Det uttalandet står i ganska bjärt konstrast till Jenny Hermanssons (nordisk VD för Spotify) skrivelse till branschen, som publicerats på annan plats på MI, där hon beskriver Spotify som en branschpartner, som vill göra allt för att få bukt på problemet. (Läs artikel)

Ska man summera kvartalsrapporten kan man alltså säga: Stark och positiv tillväxt i antalet användare, positivt med viljan att hjälpa musikskapare på olika sätt, men tystnaden kring bedrägerier lyser med sin frånvaro.

Hela kvartalsrapporten

—–

Musikmedier har under de senaste dagarna rapporterat att svenska Snafu Records fått 2,9 miljoner dollar i nytt riskkapital. Nå, det är inte någon ny nyhet, redan i november förra året avslöjades det att bolaget fått in 30 miljoner kronor, från bl a Agnetha Fältskog och John Bonten, tidigare på Spotify.

Snafu Records använder sig av maskininlärning för att identifiera nya hits, genom att framför allt automatiskt hitta låtar som har stark tillväxt på olika spellistor på streamingtjänster.

—–

TIDAL rapporterar en ökning i intäkterna för helåret 2018, jämfört med 2017, men en kraftig minskning av intäkterna i USA. År 2017 stod USA för 61 procent av intäkterna, men under 2018 utgjorde USA bara 39 procent. Tjänsten finns nu tillgänglig i ett femtiotal länder.

Totalt landade intäkterna för år 2018 på 148 miljoner dollar, samtidigt som tjänsten gjorde en förlust på 37 miljoner. TIDAL har numera 60 miljoner låtar tillgängliga i hög ljudkvalitet.

—–

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA har satt stopp för samgåendet av de båda andrahandstjänsterna för försäljning av biljetter, Stubhub och viagogo. Skälet är att ett sådant samgående skulle innebära närmast ett monopol i Storbritannien.

Viagogo avslöjade i slutet av november att man ämnade köpa Stubhub från eBay för 4 miljarder dollar.

Konkurrensmyndigheten kommer nu göra ytterligare utredning kring samgåendet. Fram tills dess att man kommer fram till ett slutligt beslut är viagogo och Stubhub förhindrade att fortsätta processen kring samgåendet.

—–

Enligt en ny rapport från analysfirman MusicWatch går amerikanska rättighetshavare miste om 1 miljard dollar varje år på grund av att användare av streamingtjänster delar med sig av sina konton till andra.

Enligt undersökningen fanns det sommaren 2019 ca 95 miljoner streaminganvändare i USA, varav 68 miljoner betalade för sig själva, 25 miljoner var en del av ett familjeabonnemang, 13 miljoner hade ett provabonnemang, och 11 miljoner var sådana som ”moochade”, eller använde gratis andras login och abonnemang.

Undersökningen visar också att de allra flesta som använde sig av andras login var människor i åldern 16 – 25 år, samt att många inte visste om att de bröt mot några regler genom att dela med sig av sina loginuppgifter.

Samtidigt menar MusicWatch att starkare kontrollmekanismer och tydliggörande av reglerna förmodligen inte skulle få någon effekt, eftersom de flesta av de 11 miljoner som använder andras abonnemang då skulle använda en gratisversion av tjänsterna istället, som t.ex. Pandora eller Spotify Free.

—–

Daniel Johansson