27 januari 2020

Musikikoner vill säkra arvet efter Taube

Fyra av Sveriges största musikikoner; Sven-Bertil Taube, Håkan Hellström, Benny Andersson och Björn Ulvaeus har gått samman för att säkra Evert Taubes framtid i den nybildade Stiftelsen Taubes Värld.

Stiftelsen kommer att  lanseras den 31 januari i Göteborg där den också ska ha sitt säte. Den nybildade stiftelsen ska bevara, utveckla, öka kunskapen om och främja minnet av Evert och Astri Bergman Taube. Detta ska ske huvudsakligen genom kulturgärningar, bidrag för utbildning och undervisning, främjande av vetenskaplig forskning om makarna Taube eller på annat likvärdigt sätt, berättas i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet summeras:

”Initiativtagarna till Stiftelsen Taubes Värld har en tid noterat illavarslande tecken: Evert Taubes Värld på Liseberg är nedlagt, Taubedagen på Skansen är borta och likaså Taubespelen på Orust. Kulturarvet är definitivt hotat. Samtidigt finns många exempel på att Taube ligger rätt i tiden. Många aktörer har visat intresse för att både bevara och utveckla det kulturarv där Taube är i absolut fokus. Det tidlösa i både Everts och Astris konstnärskap, intresset för andra kulturer – och att förbinda dem med varandra – samt det starka miljöengagemanget, är slutligen inslag som ligger rätt både nu och i en framtid.”

Taubes Världs styrelse består av Christina Backman, ordförande, Maria Taube, Peter Hjörne och Stephan Tolstoy.

Lars Nylin

Foto: Taubes värld