21 oktober 2019

Polaris Hub lanseras

Upphovsrättsorganisationerna i Danmark, Norge och Finland har sedan en tid tillbaka drivit samarbetet Polaris Nordic. Nu tar nätverket nästa steg och lanserar en gemensam licensieringsfunktion.

Det råder ingen tvekan om att musikindustrin befinner sig i förändring. Etablerade strukturer utmanas av nya aktörer, och i takt med att intäkterna fortsätter att öka från streamingen skapas nya organisationer och konstellationer.

De tre organisationerna Koda (Danmark), TONO (Norge) och Teosto (Finland) bildade alliansen Polaris Nordic med syftet att effektivisera licensiering av digitala tjänster samt insamling och fördelning av intäkter till musikförlag och kompositörer. Målet har varit att skapa ett gemensamt backend som skulle kunna hantera de enorma mängder data som idag måste processas för att rätt låtskrivare ska kunna få betalt.

Hittills har ett av de viktigaste bidragen från Polaris Nordic varit de årliga undersökningar som gjorts av musikkonsumtionen i de nordiska länderna (inklusive Sverige), undersökningar som MI har rapporterat om tidigare.

Men nu tar alliansen nästa steg och lanserar www.polarismusichub.com, en gemensam onlinetjänst för licensiering, och så småningom kollektiv insamling av intäkter och distribution till rättighetshavare.

Åsa Carild, som under många år varit verksam på STIM och ICE, leder den nya plattformen, och hon säger:

– Jag är glad över att ha fått förtroendet och möjligheten att leda det här. Det handlar om ett nära samarbete mellan sällskapen involverade i Polaris, som kommer ge oss en bra bas för att skapa mervärde till de rättighetshavare vi representerar, samtidigt som det skapar direkta fördelar till musiktjänsterna.

Det första gemensamma licensavtalet har just kommit på plats, med Facebook. Även det isländska sällskapet Stef ingår i avtalet, som specifikt gäller musikanvändning på Facebook i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Åsa Carild igen:

– Licensavtalet med Facebook innebär en mycket spännande möjlighet och intäktskälla för våra medlemmar. Det sätter ljuset på den mycket viktiga roll som musiken har i sociala medier, och vi ser fram emot de kommande musikprodukter som Facebook är på gång med.

Gorm Arildsen, VD för danska KODA, säger:

– Genom att samla styrkorna kan vi erbjuda effektiva relationer med digitala tjänster, både lokalt och internationellt, som vill använda sig av skandinavisk musik i sin repertoar. För våra medlemmar är fördelarna framför allt snabbare distribution av pengarna och lägre kostnader.

Cato Strøm, VD för norska TONO, säger i sin tur:

– Den nordiska repertoaren blir allt mer attraktiv för musikälskare över hela världen. Genom Polaris Hub vill vi göra det enklare för tjänsterna att tillhandahålla musik från vår region. För oss sällskap innebär det att vi kan minska kostnaderna och fördela mer pengar, snabbare, till kompositörer, låtskrivare, textförfattare och musikförlag.

Daniel Johansson