11 oktober 2019

Bättre lånemöjligheter för kreativa näringar

Fler enskilda kulturskapare och kreatörer kommer få möjlighet att finansiera sina affärsprojekt, när de kulturella och kreativa sektorerna nu får en riktad lånemöjlighet. Det efter att Marginalen Bank har beviljats den lånegaranti som finns inom ramen för EU programmet Kreativa Europa.

I dag står musik och andra kreativa näringar för cirka 8-10 procent av regionernas samlade näringsliv, samtidigt som de är viktiga för svensk turism och export. Men trots branschernas viktiga betydelse är det ofta svårt för företag inom dessa sektorer att få lån för sina affärsidéer.

– De kulturella och kreativa näringarna är otroligt viktiga för Sverige. Det svenska musikundret, svensk design och den snabba dataspelsutvecklingen som sker här är bara några exempel på det. Att fler kreatörer runt om i landet nu får en ny möjlighet att investera i sina idéer och verksamheter är därför oerhört glädjande, säger Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind, i ett pressmeddelande.

Lånegarantin för kulturella och kreativa näringar är inrättat inom EU-programmet Kreativa Europa. Det är EU:s första investeringsinstrument med så bred omfattning inom de kulturella och kreativa näringarna. Lånegarantin har precis som programmet för Europeiska investeringsfonden (EFSI), målet att öka utlåningen till små och medelstora företag

Marginalen Bank lanserar Kreatörslånet med stöd av en garanti från EIF (Europeiska Investeringsfonden) inom ramen för Junckerplanen. Totalt 200 miljoner kronor ska lånas ut till företag verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna. Lånebeloppet uppgår till mellan 100 000 och 1 miljon kronor med en EIF-garanti på 70 %.

– Sverige är en framstående entreprenörs- och kulturnation, känd för sin musik, design, arkitektur, mode, konst och dataspelsutveckling. Dessa grupper har dock ofta haft svårt att finansiera sina företag. Genom garantin och Kreatörslånet får de nya möjligheter att utveckla och förverkliga sina kreativa idéer och verksamheter. I förlängningen kommer detta att bidra till tillväxt och ökad sysselsättning, säger Ewa Glennow, vd Marginalen Bank.

Totalt belopp som EIF garanterar Marginalen Bank inom garantin uppgår till 35 miljoner kronor. Detta är det fjärde EIF-programmet som Marginalen Bank beviljats och är en central del av bankens långsiktiga satsning på att hjälpa små och medelstora företag att växas och utvecklas.

Enligt Tillväxtverket omsatte kreativa näringar i Sverige totalt ungefär 385 miljarder kronor 2016 och sysselsatte 187 000 personer.

Lars Nylin