18 juni 2018

Hett mellan Spotify och majors

I förra veckan kom medieuppgifter om att Spotify börjat göra direkta licensavtal med artister och managers i USA. Nu rapporteras att detta kan ha provocerat majorbolagen att överväga en obstruktion av Spotifys expansion i Indien.

Det var i många år en omöjlig tanke att Spotify skulle ”runda” majors för att göra direkta avtal som ger bättre marginaler. Enligt dokument som blev offentliga i samband med börsintroduktionen i New York i april stod majors 2017 för 87 % av Spotifys omsättning och signalerna är att den siffran ökar.

I samband med introduktionen lovade också Spotifys VD Daniel Ek att man inte heller framgent ska göra direkta masterköp. Men licensavtal har det inte getts samma löften kring och enligt flera mediekällor har det nu framkommit att Spotify börjat göra just sådana avtal, ryktesvis bland annat med ett ledande amerikanskt rockband.

När MI talat med ledande svenska managers har det inte framkommit att några sådana avtal gjorts här, men det är uppenbart att man håller kontroll på vad som händer i USA.

Vanligen välinformerade Music Business Worldwide rappoterade i helgen att Spotifys nya strategi – som indirekt applåderats av börsen i New York, med stigande noteringar –  provocerat de tre majorbolagen att överväga obstruktioner av Spotifys planerade start i Indien inom några månader med, fortsättning inför marknader som Ryssland och Sydkorea.

Oavsett sanningshalten i det MWB skriver kan detta bli sommarens tyngsta nyhet i musikbranschen.

Länk till Financial Times summering av läget https://www.ft.com/content/f1b27624-6e68-11e8-92d3-6c13e5c92914

Lars Nylin