5 juni 2016

ORGANISATION SAMI:s Stefan Lagrell vice ordförande i SCAPR

I slutet av maj genomfördes SCAPR:s årliga generalförsamling, denna gång i Toronto, Kanada. Stefan Lagrell, vd på SAMI omvaldes som ledamot till styrelsen för en period av tre år och fick sedan ledamöternas stöd att inta rollen som vice ordförande under ett år. 

– SAMI har många medlemmar med stora framgångar i andra länder, därför är det så oerhört viktigt att vi arbetar för att de internationella relationerna fungerar, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights) är utövarsällskapens internationella samarbetsorganisation för rättighetsförvaltning, insamling och distribution av upphovsrättslig ersättning.

SAMI var med och grundade SCAPR redan 1988 och har sedan dess aktivt deltagit i olika arbetsgrupper, samt varit representerade i styrelsen sedan 2012.

– Med ett så stort nät av bilaterala avtal som vi har, vill vi så klart säkerställa att utväxlingen av både pengar och information fungerar så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt, säger Stefan Lagrell.

Lars Nylin

Foto Sara MacKey