12 april 2016

Världsmarknaden i siffror

På onsdagen släpptes IFPI Global Music Report, som presenterar statistiken för inspelad musik över hela världen året 2015.

Vid presskonferensen avslöjades att i USA ökade intäkterna med 1 procent, Japan med 3 procent, Storbritannien med 6 procent och Kina med 63 procent. Italien såg också en ökning på 25 procent, främst på grund av en ökning i CD-försäljningen, medan både Frankrike och Tyskland såg nedgångar. Mexico är ett intressant land där antalet betalda streamingabonnemang ökade med mer än 300 procent.

Totalt ökade intäkterna till masterägare med 3,2 procent globalt jämfört med år 2014, till 15 miljarder US dollar. Den största tillväxten syns i Sydamerika och Asien, men även Europa som helhet ökade med 2,3%. Det som drev tillväxten var så klart streamingen, där intäkterna ökade med 45 procent totalt.

Det mest framgångsrika albumet var ej överraskande 25 från Adele. Totalt såldes 17,4 miljoner exemplar av albumet globalt, d.v.s. fysiska exemplar och downloads, streaming exkluderat. Tvåa på listan var Ed Sheeran med X som ”bara” sålde 3,5 miljoner exemplar.

68 miljoner betalade för ett streamingabonnemang under 2015, att jämföra med 41 miljoner år 2014 och 28 miljoner år 2013. 317 miljarder strömmar genererades totalt under året. Under 2015 fanns det över 400 musiktjänster runt om i världen.

Intäkter från såväl fysisk media som downloads fortsatte att minska. Köpta downloads gick ned med 10,5 procent, och står nu för 20% av de totala intäkterna. Downloads är dock fortfarande det största digitala formatet globalt, streaming stod för 43% av de digitala intäkterna.

Fysisk försäljning stod för 39%, framföranderättigheter för 14% och synkronisering för 2%.

Vid presskonferensen diskuterades en hel del kring vad som kallas ett ”value gap”, d.v.s. att konsumtionen av musik via digitala tjänster ökar men intäkterna ökar inte i samma takt. Framför allt handlar det om reklamfinansierade tjänster. Som exempel framfördes att de 68 miljoner betalande prenumeranterna på streamingtjänster genererade 2 miljarder dollar i intäkter, medan de 900 miljoner användarna av reklambaserade tjänster genererade 634 miljoner dollar.

Youtube får sig en känga, med jämförelsen att under 2015 betalade Spotify ut 18 dollar per användare till masterägare, medan Youtube endast betalade ut 1 dollar per användare. Detta ”trots” att Spotify ju också har ett Freemium-abonnemang.

Francis Moore från IFPI menade att det måste komma till stånd lagändringar så att vissa tjänster inte kan ”runda” reglerna för musiklicensiering med hänvisning till s.k. ”safe harbor”, lagstiftning som infördes på 90-talet som en del tjänster använder sig av genom att mena att man endast är mellanhänder, förmedlare, av innehåll, och inte aktiva underhållningstjänster. Och det gäller inte bara musik, utan även film, böcker och annat.

Man manar branschen att förena sig för att påverka lagstiftningar, och säger samtidigt att saker börjar hända, bl.a. kommer EU-kommissionen under 2016 att presentera förslag på förändringar.

Vid presskonferensen konstaterades att piratkopieringen fortfarande är mycket stor, t.ex. i Kina och Brasilien vilket påverkar möjligheterna att investera i ny musik. Trots det framhålls Kina som en marknad med enorm potential, och att vi inom några år kanske kommer ha artister som hellre fokuserar på att ”breka Kina” än ”breaka USA”.

Under presskonferensen framhölls också vikten av att musikindustrin har en nära och god relation med teknikföretag och tjänster och att det är viktigt att dessa aktörer får en ”fair share” av intäkterna för att kunna bygga långsiktigt ekonomiskt goda affärsmodeller.

Klart är i alla fall att successivt håller de flesta marknader på att gå över till samma konsumtionsmönster som vi har haft ett antal år här i Sverige. Och rapporten framhåller det som en positiv utveckling som förhoppningsvis lägger grunden för ökade intäkter och därmed större möjligheter att hitta och producera ny musik.

Daniel Johansson