18 december 2014

DIGITALT Daniel Ek om Swift och 2014

I det aktuella numret av Billboard intervjuas Spotifys Daniel Ek om 2014 i allmänhet och ”Swiftgate” i synnerhet.

Länk till Billboard:

https://www.billboard.com/biz/articles/news/digital-and-mobile/6406335/spotify-founderceo-daniel-ek-we-need-to-do-a-better-job

Lars Nylin

Daniel Ek