2 maj 2014

ORGANISATION Stim går ihop med CEE

Dotterbolaget CEE blir en del av Stim.  CEE Service AB är ett helägt dotterbolag som sköter Stims volymhantering, IT-drift och utveckling. Stim blir nu en enhetlig organisation.

– Vi vill bli världens modernaste upphovsrättsorganisation och samlar nu vår kompetens i ett bolag. Genom att ta de bästa delarna från båda verksamheterna blir nu Stim bättre rustade för framtiden. Uppdraget som vi har fått av våra ägare, musikskaparna, vill vi verkställa på det sätt som ger mest stimpengar till våra anslutna. Därav denna förändring, säger Sara Kilander som är chef för Operations i Stim.

Lars Nylin