4 april 2014

STIM Alfons Karabuda tf VD

Alfons Karabuda tillträder som tillförordnad vd i musikskaparnas intresseorganisation Stim, då tidigare tf vd Helena Woodcock valt att återgå till sin ordinarie roll som chefsjurist.

Alfons Karabuda har varit ordförande i SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare, sedan 2007. Han tar över rollen som tf vd i Stim fram till dess att ny ordinarie vd tillträder. Alfons Karabuda är styrelseledamot i Stim, men lämnar under tiden som tf vd den rollen.

Alfons Karabuda

– Jag ser fram emot att även i rollen som tillförordnad vd i Stim värna rättighetshavarnas intressen. Helena Woodcocks spetskompetens som chefsjurist behövs i en tid av intensiv affärsutveckling. Därav den här förändringen, säger Alfons Karabuda.

Lars Nylin