19 mars 2014

DIGITALNYTT Sverige i centrum för Digital Music Report

Under onsdagen höll IFPI i London presskonferens med anledning av publiceringen av Digital Music Report 2014. Journalister från hela världen var med och Sverige nämndes åtminstone ett tiotal gånger under de fyrtiofem minuter som presskonferensen pågick.

Det tog exakt sju minuter in i konferensen innan Spotify nämndes, och överlag kan man säga att prenumerationsbaserad streaming var det som dominerande hela tillställningen. Max Hole, CEO för Universal Music Group och Edgar Berger, CEO för Sony Music Entertainment medverkade, liksom Frances Moore, CEO för IFPI.

Siffrorna för 2013 ser till en början negativa ut, en nedgång på 3,9 procent för de totala intäkterna till masterägare jämfört med år 2012, som landade på estimerade ca 15 miljarder dollar. Men, skälet till nedgången är enkel, i stort sett allt går att härleda till den japanska marknaden.

Max Hole beskrev det hela som att Japan befinner sig i ”fritt fall”, och att den japanska musikbranschen försöker ”bekämpa gravitationen” när man håller fast vid CD-n som det dominerande formatet och fortfarande har lika höga priser på CD-skivor som man haft tidigare.

Samtidigt sade Hole att såväl Spotify som Google tänker lansera sina streamingtjänster på den japanska marknaden under 2014, men att problemet ligger i att 50 procent av marknaden i Japan består av ett fyrtiotal indiebolag, som är svåra att förhandla med. 80 procent av de totala intäkterna år 2013 kom fortfarande från CD-skivor, men så var nedgången också rejäl, hela 16,7 procent.

Det kan tyckas märkligt att den japanska branschen försöker hålla fast vid plastformatet, när streamingen, trots avsaknaden av alla de tjänster vi är vana vid här, ökade med 204 procent under 2013 jämfört med 2012. I jämförelse med Japan framhölls självklart Sverige och Norge som ”good examples, clever, acceptable, affordable”, och hela den nordiska regionen påvisades som det område i världen som visar vägen för den nya modellen för inspelad musik.

Totalt fanns det under 2013 ca 28 miljoner betalande streamingprenumeranter i världen, en rejäl uppgång med 40 procent, och Edgar Berger dristade sig till att säga att vi om bara några få år kommer att passera 100 miljoner betalande. Positivt är att intäkterna från modellen med reklamfinansierad streaming också ökar, med 17,6 procent jämfört med år 2012.

Streamingen påverkar hur bolagen jobbar med sina artister, det handlar om längre cykler, vilket påverkar det långsiktiga arbetet såväl som marknadsföringsstrategier. Om man tidigare försökte få in så mycket pengar som möjligt under en kortare tidsperiod, med produkttänket, försöker man nu ha många olika intäktsströmmar som genererar mycket över tid. Han kallade det för att driva en ”portfolio business”.

I Tyskland ökade streamingen med hela 100 procent jämfört med år 2012 och de sex största musikmarknaderna i Europa (där Sverige nu finns på sjätte plats), såg alla en ökning i de totala intäkterna under 2013 jämfört med året innan.

Här kommer ytterligare några fakta som kan vara värda att känna till:

– Intäkter från digital musik (både streaming och downloads) ökade med 4,3 procent globalt under 2013, till totalt 5,9 miljoner dollar, och står för 39 procent av de totala intäkterna,

– Intäkter från streamingen ökade med 51,3 procent globalt jämfört med 2012 och står för 27 procent av de digitala intäkterna (downloads fortfarande klart dominerande alltså), men downloads minskade med 2,1 procent under året,

– Intäkter från internetradio, livesändningar, etc, ökade med 19 procent, samtidigt som synkronisering minskade med 3,4 procent,

– 60 procent av intäkterna i USA kom från digitala format under 2013, marknaden såg en ökning med 3,4 procent på det digitala området,

– Europa såg en ökning med 13,3 procent i intäkter från digital musik, vilket innebär att det är första året sedan år 2001 som hela regionen sammantaget såg en ökning av intäkterna,

– Det finns nu 37 miljoner enskilda låtar på alla de olika digitala tjänsterna runt om i världen,

KKBOX i Asien och The Kleek i Afrika är två intressanta streamingtjänster som expanderar snabbt.

– 61 procent av internetanvändarna globalt mellan 16 – 64 år använde en legal musiktjänst under det sista halvåret 2013 (inklusive YouTube),

– Frances Moore skriver i sin inledande krönika: ”It is now clear that music streaming and subscription is a mainstream model for our business.”

Och självklart är Sveriges egen lilla avdelning på några sidor, där Sverige framhålls som marknaden där allt förändrades, jättekul att läsa. Några av våra svenska branschpersonligheter får uttala sig:

Per Sundin kommenterar Lars Winnerbäck och Spotify: ”He has remained in the Spotify top ten for years without releasing a new album. His management thinks that Spotify is fantastic.”

Jacob Herbst på Sony säger: ”The barrier to listen to a new artist is lower than it was when you had to buy their album. We now pay out royalties to more artists than ever before. Ten years ago, the vast majority of our revenue came from a smaller number of artists.”

Jonas Sjöström på Playground Music Scandinavia AB kommenterar: ”The entire dance market is 98 per cent digital. It means we can sell music globally without licensing deals and no manufacturing costs, but we still have to promote it everywhere and pay for the local expertise to do that.”

Undertecknad lyckades i slutet av presskonferensen pressa in en liten fråga om vad som händer med streamingtjänster integrerade på Baidu i Kina och vKontakte i Ryssland. Svaret var att Baidu numera är fullt licensierade, vilket minst sagt är otroligt positivt, samt att man i Ryssland vill försöka licensiera vKontakte på det korrekta sättet. Det var ett ganska diplomatiskt svar jag fick av gänget. Samtidigt flikade Frances Moore in att det finns flera ”legala” tjänster i Ryssland som har problem eftersom vKontakte har en så dominerande position.

Baidu har för övrigt en reklamsida i rapporten, något jag aldrig skulle kunnat tänka mig att se för bara ett år sedan. Som jag har sagt tidigare tror jag att dessa marknader, Ryssland, Kina och även Indien, kommer att vara mycket viktiga för utvecklingen under de kommande åren. Å andra sidan, ett Ryssland som anser att man kan gå emot hela världen och annektera en del av ett annat land kanske inte direkt prioriterar uppdaterad upphovsrättslagstiftning…

Digital Music Report 2014 är enligt min mening den bästa rapporten IFPI producerat under de tio år man släppt den. Självklart har det att göra med att Sverige och streamingmodellen framhålls så mycket, men framför allt för att det verkligen ser ut som att den samlade branschen även internationellt förstått vad det är för skifte vi går igenom. Det bådar mycket gott inför framtiden.

Daniel Johansson

Digital Music Report 2014: http://ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2014.pdf