29 oktober 2013

DIGITALNYTT 450 000 betalande Wimpanvändare

Musiktjänsten Wimp, ofta beskriven som Skandinavisk tmanare till Spotify, har nu 450 000 betalande användare. Det rapporteras i en niomånadersrapport från norska ägaren Aspiro.

Nettoomsättningen för tredjekvartalet för Aspiro slutade på 64,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 59,2 miljoner kronor under Q3 förra året – en ökning med 8,4 procent.

Aspiros största affärsområde Music – Wimp – omsatte 58,4 miljoner kronor det tredje kvartalet, vilket innebär en tillväxt med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012.

Aspiros rörelseresultatet före räntor, skatter och nedskrivningar var dock sämre än förra året – minus 16,9 miljoner kronor jämfört med minus 15,8 miljoner kronor för samma period förra året.

Kvartalet har belastats med engångskostnader avseende innehåll från skivbolagen, med en negativ effekt på resultat efter direkta kostnader”, heter det i rapporten.

WiMP har, som MI rapporterat, nyligen introducerat en tjänst där man streamar i så kallad lossless-kvalitet, vilket enligt bolaget ska ge samma kvalitet som cd-skivor.

Lars Nylin