21 februari 2013

ORGANSATION Alfons Karabuda president i nybildad europeisk organisation

Alfons Karabuda, kompositör och ordförande i SKAP (Svenska Kompositörer av Populärmusik), har valts till ny president i den omstrukturerade musikskaparorganisationen ECSA (European Composer & Songwriter Alliance).

I syfte att effektivisera arbetet och skapa ökade möjligheter att bidra till EU:s digitala agenda har ECSA genomgått en omfattande omstrukturering med målsättningen att skapa förutsättningar att ännu tydligare än tidigare göra musikskapares röst hörd i Europa. De tre europeiska organisationer som inom ECSA tidigare representerat nationella populär-, konst- och produktionsmusikorganisationer har ersatts med direktmedlemskap för de nationella organisationerna. Samtidigt tillsattes en styrelse med Alfons Karabuda som president på tre år.

– Den här positionen ger oss ett betydande inflytande i arbetet att påverka utvecklingen för villkoren för svenska och europeiska musikskapare där dessa villkor just nu är under stark förändring – i EU-korridorerna, säger Alfons Karabuda.

Omstruktureringen i ECSA syftar till att effektivisera arbetet och skapa ökade möjligheter

I år kommer ESCA:s arbete med EU:s digitala agenda, som bland annat har målsättningen att skapa en digital inre marknad för Europa, att innebäar täta kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet, inte minst genom de nyligen startade intressentsamtalen Licences for Europe.

– I Sverige har SKAP tagit initiativ till Digital agenda för musiken, ett initiativ som nu får en bra plattform i nya ECSA, förklarar Alfons Karabuda. För att kunna göra verklighet av visionen att lyssna på musik och se film och tv utan att geografiska gränser lägger hinder i vägen måste vi musikskapare aktivt delta i den digitala utvecklingen.

SKAP har varit en del av ECSA-samarbetet sedan starten 2007 och har varit drivande i arbetet att omstrukturera samarbetet till en tydlig organisation med mandat att företräda musikskapares intressen i Europa. Genom ESCA samarbetar SKAP med Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och Music Creators North America nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 30 länder.

Claes Olson