18 januari 2013

ORGANISATION Musikförsäljningen upp 14 procent i Sverige

Under helåret 2012 gick den totala musikförsäljningen i Sverige upp med 14 procent, från drygt 829 miljoner kr i försäljning 2011 till knappt 943 miljoner kr 2012, visar statistik från GLF. Den digitala försäljningen fortsätter att öka och står idag för 63 procent av den totala musikförsäljningen, en uppgång med hela 12 procentenheter jämfört med förra året. 90 procent av den digitala försäljningen kommer från strömmade musiktjänster (82 procent under 2011) och 10 procent kommer från övriga Internettjänster (18 procent under 2011).

Kommentar från Ludvig Werner, VD för Ifpi Sverige kring statistiken:

Det är mycket glädjande att 2012 blev det bästa musikförsäljningsåret sedan 2005. Det kan ses som ett kvitto på att fler konsumenter betalar för sin musikkonsumtion än på mycket länge. Nu kan alla konsumera musik lagligt på det sätt man själv vill; strömmat, nedladdat eller på CD. Vi hoppas att en tillfrisknande marknad för musik stimulerar artister & musikbolag att ge ut ännu mer musik och att våra entreprenörer skapar ännu fler och bättre tjänster för musikkonsumtion.

Mer information om GLF:s statistik:

·Albumförsäljningen står för 35 procent av den totala försäljningen – Den fysiska albumförsäljningen minskade med 15 procentenheter under året.

·Av den totala musikförsäljningen är 40 procent lokal repertoar och 60 procent är internationell repertoar.

·Vinylförsäljningen ökade under året med 59 procent men står idag endast för 1,4 procent av den totala musikförsäljningen.

All statistik finns på www.ifpi.se.

Lars Nylin