23 januari 2012

Norrmän streamar mest

En marknadsundersökning genomförd januari 2012 av Norstat på uppdrag av musiktjänsten WiMP visar att andelen som har tillgång till en musikstreamingtjänst i Sverige ökat från 48 procent till 54 procent under de senaste sex månaderna. Över hälften av dessa lyssnade dessutom på musik genom streaming under den senaste veckan. Samtidigt visar undersökningen att 56 procent av norska folket nu har tillgång till streaming, en ökning från 37 procent på ett halvår. För första gången är alltså Sverige inte längre störst på musikstreaming.

Sverige har sedan en tid tillbaka legat längst fram i utvecklingen och användningen av streamingtjänster, men Norstat-undersökningen visar att norrmännen nu kommit ifatt. Även i Norge lyssnade 3 av 10 på musik genom streaming under den senaste veckan. Danskarna ligger fortfarande lite efter, men också där har andelen ökat från 14 till 20 procent under de senaste sex månaderna.

Undersökningen visar att allt fler musikälskare skrotar sin CD-samling. Andelen som svarar att de städat undan, gett bort, sålt eller slängt den ökar sakta och motsvarar nu 27 procent totalt. Enligt undersökningen är användningen av musikstreaming omvänd propotionell med ålder, ju yngre man är, desto mer använder man musikstreaming för att lyssna på musik. Medan två av tre svenskar under 30 år lyssnade på musik genom streaming under den senaste veckan gällde motsvarande för 8 procent av de över 50 år. Motsvarande har nästan hälften av svenska befolkningen under 30 år gjort sig av med CD-skivorna, medan 84 procent av de över 50 år fortfarande har sin CD-samling stående framme.

De yngsta är fortfarande mest betalningsvilliga – över hälften av svenskar under 30 år svarar att de är beredda att betala för att få tillgång till en musikstreamingtjänst och ytterligare 31 procent säger ”tja” – det beror på tjänsten. Endast 14 procent av svenskar under 30 år svarar nu ”Nej” på frågan om man är beredd att betala för en musikstreamingtjänst, mot 27 procent för sex månader sedan. Dock vill svenskarna alltså veta vad det är de betalar för. Jämfört med undersökningen juni 2011 är det andelen som säger ”Vet inte / det beror på tjänsten” som ökar.

-Vi ser det som naturligt att man vill betala för kvalitet – och inte bara tillgång, säger Fredrik Zmuda, WiMPs svenska redaktionschef.

-WiMP satsar därför på att erbjuda någonting mer än möjligheten att streama musik och själv leta reda på vad man vill lyssna på bland miljontals låtar. Vi vill att våra användare lätt ska hitta någonting de tycker är bra, antingen det är gamla favoriterna eller nyupptäckter. Jag tycker personligen det är riktigt kul att över hälften av unga människor tycker musik har blivit roligare med streaming, det är precis vad jag vill åstadkomma i WiMP, fortsätter Zmuda.

54 procent av ungdomarna tycker att erfarenheten av att lyssna på musik blivit bättre efter att man fick en streamingtjänst.

I Norstat-undersökningen svarar över hälften att de inte laddar ned olagligt nu och gjorde det inte heller tidigare. Av de återstående 46 procenten som alltså säger sig tidigare laddat ned olagligt, svarar över hälften – 29 procent – att de gör detta mindre efter att de fått tillgång på en musikstreamingtjänst. Denna andel är ännu större i åldersgruppen under 30 år, där 46 procent säger de laddar ner mindre olagligt nu jämfört med innan de fick en streamingtjänst.

Hela 82 procent av svenskar under 30 år tror att streaming blir det dominerande sättet att konsumera musik inom två till fyra år – en liten ökning från 78 procent juni 2011. I alla åldersgrupper förutom över 50 år, ökar tron på streaming som framtidens val. Totala andelen som tror streaming blir dominerande är 58 procent, medan 26 procent tror på nedladdning och 6 procent på CD.

Undersökningen visar också att de som använder musikstreamingtjänster lägger lite mer pengar på konserter. Medan 60% av de som använder streamingtjänster någon gång under en månad betalar för konserterbilljetter, bandmaterial eller liknande, svarar 53% av icke-streamarna det samma.

Undersökningen, en webbenkät, genomfördes av Norstat på uppdrag av musiktjänsten WiMP under januari 2012. Ett representativt urval på 1000 personer över 18 år i Norge, respektive Sverige och Danmark (det vill säga totalt 3 000 respondenter) fick svara på frågorna.

Lars Nylin