20 september 2010

Eminem vinner rättsstrid om iTunes-intäkter

Type here

Type here

När Eminem år 1998 skrev kontrakt med Dr. Dres skivbolag Aftermath Records (en underetikett till Interscope/Universal Music Group) innebar kontraktet att Eminem skulle få 12-20 procents royalty på butikspriset på alla skivor som såldes i USA. När iTunes så småningom lanserades och Eminems musik började säljas som nedladdningar, blev dock frågan om samma royalty gällde för internetdistributionen.

I avtalet mellan FBT Productions (Eminems produktionsbolag som ägs av bröderna Jeff and Mark Bass) och Aftermath Records, finns en passage som ger Eminem 50 procent på intäkterna från de masters som licensieras "to others for their manufacture and sales of records or for any other uses." Frågan har gällt huruvida internetförsäljning är att betrakta som vanliga "retail channels" eller om det är att betrakta som en masterlicensiering, vilket i så fall innebär att Eminem skulle få 50 procent av intäkterna från iTunes.

Målet var först uppe i en lägre instans i mars 2009, där Aftermath och UMG vann. Men domen överklagades och nyligen dömde nästa instans, US 9th Circuit Court of Appeals i San Francisco till Eminems och FBT Productions fördel, d.v.s. Eminem ska enligt domen få 50 procent av intäkterna från iTunes och andra nedladdningstjänster, inklusive försäljningen av mastertones till mobiler.

Domstolen menar, efter att ha tittat på avtalen mellan skivbolaget och iTunes, att överenskommelsen är att betrakta som en masterlicensiering snarare än traditionell försäljning. Eftersom Aftermath i praktiken inte säljer något till iTunes, som man gör till vanliga skivbutiker, utan endast överför en kopia som fungerar som master är avtalet att betrakta som ett licensförfarande.

Domstolen var tydliga i sitt beslut, som finns att läsa i sin helhet på http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/09/03/09-55817.pdf.

I beslutet står bl.a.: "The conclusion that Aftermath licensed the Eminem masters to third parties also comports well with and finds additional support in federal copyright law. When one looks to the Copyright Act, the terms ?license” and ?sale” have well differentiated meanings, and the differences between the two play an important role in the overall structures and policies that govern artistic rights. For example, under the language of the Act and the Supreme Court’s interpretations, a ?sale” of a work may either be a transfer in title of an individual copy of a work, or a sale of all exclusive intellectual property rights in a work."

Peter Lofrumento från Universal Music Group sade i ett uttalande efter domen att detta inte är att betrakta som prejudicerande för alla artister, utan att målet endast rörde detta specifika kontrakt och dess formuleringar. Lofrumento sade också att man kommer att överklaga domen.

Daniel Johansson