1 april 2009

Förändrat musikbeteende hos ungdomar

Enligt en undersökning genomförd av NPD Group i USA köptes det 19% mindre musik av ungdomar i åldern 13 – 17 år under 2008 än vad det gjordes under 2007. Enligt undersökningen föll också den digitala försäljningen med 13% i den specifika åldersgruppen. Orsakerna till att man slutat köpa digital musik var enligt NPD Group att man dels tyckte att rätt musik inte fanns tillgänglig för nedladdning, 32%, samt att många ansåg att man redan hade en tillräckligt stor samling med digitala musikfiler och därför inte köpte så mycket nytt, 23%.

Intressant att notera är att minskningen även omfattar fildelningsnätverken. Antalet spår nedladdade från fildelningsnätverk minskade enligt denna undersökning med 6% under år 2008, liksom rippandet av CD-skivor från kompisar som minskade med hela 28%.

Russ Crupnick, analytiker på NPD Group, kommenterar:
"While we expected to see the continued decline in CD purchasing among teens in NPD's music tracking surveys, it was surprising to see that fewer teens downloaded music from P2P sites or borrowed them from friends. These declines could be happening due to a lack of excitement among teens about the music available, but it could also reflect a larger shift in the ways teens interact with music, given that so much music is now available whenever and wherever they want it."

Undersökningen visar samtidigt att onlinelyssnandet har ökat kraftigt under år 2008 på t.ex. MySpace, Pandora, iMeem och andra sociala nätverk. Användandet av musikspelare som iPod låg dock kvar på samma nivå under år 2008 som under år 2007, 70% av ungdomarna använde sådana bärbara musikspelare.

Crupnick avslutar med en kommentar om hur detta skulle kunna påverka intäktsströmmarna för musikindustrin:
"Perhaps the next wave for teens comes when just listening to music replaces purchasing actual files, which might end up creating new revenue streams, such as brand- and ad-supported music. It might also put a premium on selling downloads, merchandise, and show tickets directly to teen fans."
Daniel Johansson

Länk:
Läs pressmeddelande