3 december 2019

4 SNABBA: Omar Marzouk på Soundtrack Your Brand

Många tror att AI kommer förändra musikbranschen på många olika sätt framöver. En del känner sig hotade av utvecklingen, när ny teknik ersätter traditionella arbetsuppgifter. Men, AI är redan idag något som används aktivt. Möt Omar Marzouk från Soundtrack Your Brand.

Begreppet Artificiell Intelligens, eller AI, används ibland lite slarvigt. Egentligen är AI ett samlingsnamn för många olika tekniker, varav en del är mer eller mindre science fiction, medan de flesta är tekniker som redan idag används praktiskt inom många industrier.

Maskininlärning är ett koncept som ingår under AI-paraplyet, liksom deep learning och områden som datorseende, automatiserad analys av text (NLP) och grafisk analys.

Omar Marzouk har jobbat med alla de här områdena under sin karriär, som akademisk forskare först, sedan på Meltwater och också med praktisk användning av AI i samband med automatiserad identifikation av bröstcancer. Idag jobbar han som Head of Machine Learning på svenska tjänsten Soundtrack Your Brand.

MI passade på att ställa honom fyra snabba:

Hur använder ni er av maskininlärning rent praktiskt?

– Maskininlärning är själva grunden för Soundtrack´s produkt. Vi använder oss av tekniken för att kunna rekommendera musik på ett intelligent sätt, leverera en bra sökupplevelse och för att förstå vilka delar av produkten som våra användare gillar eller inte gillar.

– Maskininlärning används också för att automatiskt kategorisera miljoner låtar utifrån genre, ljudbilder, känslor och filtrerar ut ”explicit” innehåll, något som skulle ta otroligt lång tid att göra manuellt. I oktober släppte vi t.ex. en ny update som identifierar hur alla artister låter, varje artist har ett slags egen signatur, som sedan ligger till grund för spellistor och soundtracks.

Vad är den direkta nyttan med AI för er?

– Att tillhandahålla en bra musikupplevelse som är specifikt anpassad efter individuella användare kräver mycket erfarenhet och arbete. Vi har ett team med musikexperter som hjälper framför allt stora kunder att välja ut rätt musik. Men antalet experter är begränsade, och med maskininlärning kan vi förstärka deras kunskap och använda den till varje kund, oberoende av om det är ett litet eller stort företag, utan extra kostnad.

Hur kan AI förbättra upplevelsen kring just bakgrundsmusik?

– Bakgrundsmusik är tematisk, det är en del av en dekor, en del av en miljö eller en idé, en image som affärsidkaren har. Det innebär att musikens ”konsistens” blir en nyckeldel i helheten, och AI fungerar som kärnan för att kunna leverera en bra upplevelse. AI-algoritmer ”lyssnar” idag på varenda låt vi har i katalogen, över 40 miljoner låtar, och kan avgöra energi-nivåer, ljudbilder, genrer på ett mycket tillförlitligt sätt. När ny musik släpps analyseras musiken automatiskt och blir en del av plattformen.

Vad är dina tankar kring relationen mellan AI och musik i framtiden? Risker? Möjligheter?

– Sättet som människor lyssnar på har förändrats mycket de senaste åren, från fysiska album och bibliotek av filer, till streamingtjänster med enorma mängder musik som erbjuder personligt anpassade rekommendationer. Idag är AI redan den allmänt använda grunden för hur människor konsumerar och interagerar kring musik, det är inte något som ligger i framtiden.

– För oss gör tekniken det möjligt att kunna nå ut till en bred och stor kundkrets som vill ha bra kurerad musik i sin verksamhet. Implementering av AI kan innebära en stor initial kostnad, men avkastningen på investeringen innebär att det går att att skala, vilket inte skulle vara möjligt annars. Som vi ser det, att inte använda AI idag är snarare en av de absolut största riskerna.

Daniel Johansson