10 oktober 2017

Spotifys svar om forskning

I en serie nyhetsartiklar de senaste dagarna sägs att Spotify ska ha försökt stoppa svensk forskning om tjänstens algoritmer. MI summerar och har även i sin helhet ett mail där Spotify ställer frågor till delfinansiären Vetenskapsrådet.
Kontroversen har sin upprinnelse i maj när forskaren Rasmus Fleischer blev intervjuad av Dagens Industri. Fleischer berättade då om en kartläggning av Spotifys algoritmer i projektet Streaming Heritage. Förra veckan publicerade Computer Sweden en artikel med rubriken ”Spotify försökte stoppa forskning” . I artikeln, som sedan citerats i olika medier, hävdar Fleischer och medieprofessorn Pelle Snickars vid Umeå Universitet att Spotify efter intervjun med Fleischer kontaktade Vetenskapsrådet och krävde att rådet, delfinansiär, skulle dra in bidragen till forskningen.
– Det här har inte varit någon rolig historia. Att ett företag hotar fri forskning, säger Snickars bland annat.
På Spotify förnekar man dock helt att man skulle ha försökt påverka på det sätt som sägs:
– Spotify har inte uppmanat Vetenskapsrådet att dra in bidrag. Spotify har uppmärksammat Vetenskapsrådet på att forskningsarbetet bryter mot gällande användarvillkor och uppmanat Vetenskapsrådet att agera resolut i syfte att säkerställa att oredliga metoder upphör omedelbart, säger Sofie Grant, kommunikationschef på Spotify till MI. Grant fortsätter med syftning på det mail som Spotify skickade till Vetenskapsrådet i maj:

– Vi har inte försökt påverka finansieringen, det ser du tydligt. Detta handlar om att forskarna bland annat sökt att artificiellt öka antalet spelningar och manipulera Spotifys tjänster med hjälp av script eller andra automatiserade processer. Det får konsekvenser för hela ekosystemet och påverkar våra utbetalningar. Ni får gärna publicera mailet i sin helhet för att tydliggöra.

Här är mailet från Spotify till Kerstin Sahlin på Vetenskapsrådet:
”Hej Kerstin,
Vi kontaktar dig angående projektet ”Streaming Heritage: ’Following Files’ in Digital Music Distribution” under ledning av Pelle Snickars vid Umeå Universitet (”projektet”). Såvitt Spotify förstår har projektet erhållit finansiellt stöd från Vetenskapsrådet.
Spotify är synnerligen bekymrat över uppgifter som framkommit avseende forskningsgruppens metoder i projektet. Nämnda uppgifter ger vid handen att forskningsgruppen uppsåtligen vidtagit åtgärder som står i uttrycklig strid med Spotifys Användningsvillkor och medelst tekniska metoder sökt dölja dessa villkorsbrott. Forskningsgruppen har vidgått att den bland annat sökt att artificiellt öka antalet spelningar och manipulera Spotifys tjänster med hjälp av script eller andra automatiserade processer.
Spotify förutsätter att nämnda systematiska villkorsbrott inte varit kända för Vetenskapsrådet och är övertygat om att Vetenskapsrådet vinnlägger sig om att den forskning som bedrivs med stöd från Vetenskapsrådet i alla avseenden uppfyller etiska riktlinjer samt utförs redligt och i enlighet med gällande rätt.
Spotify inbjuder Vetenskapsrådet att kontakta Spotify för en diskussion kring ovanstående ärende. Det är Spotifys förhoppning att Vetenskapsrådet agerar resolut i syfte att säkerställa att oredliga eller villkorsstridiga metoder upphör omedelbart.
Spotify emotser Vetenskapsrådets skyndsamma återkoppling.”