10 november 2011

DEBATT Svenska låtskrivare skriver öppet brev till näringsminister Annie Lööf

Ett antal svenska låtskrivare har skrivit ett öppet brev till näringsminister Annie Lööf. Detta sedan Lööf gjort uttalanden om att hon vill göra illegal fildelning legal vid privat bruk.

Det öppna brevet har som avsändare UniSon, United Songwriters, och inkluderar såväl svenska exportlåtskrivare som Jörgen Elofsson och kända ”låtskrivande artister” som Eva Dahlgren.

Lars Nylin

Brevet i sin helhet:

"Vi läser ofta om svensk musikexport i media. Svenska artister som skördar stora framgångar och hjälper till att sätta Sverige på kartan. Men bakom alla de artister som syns på löpsedlar, i tv, på internet och hörs på radio jobbar vi – ett stort antal låtskrivare. Det är oftast vi som skriver och spelar in låtarna som alla sedan går runt och sjunger med i.
Vårt arbete möjliggör "det svenska musikundret". Men vår ersättning kommer inte av konsertbiljetter, sålda T-shirts, sponsorer eller välbetalda reklamjobb.

Vi låtskrivare lever enbart på Stim-pengar, det vill säga upphovsrättsliga ersättningar, på en minskande skivförsäljning som nu ersätts av ett hopp om att streamingtjänster som Spotify, Wimp, Grooveshark med flera kommer att börja generera pengar – även för dem som inte äger aktier i dessa bolag, men som fyller tjänsterna med innehåll.

Den ekonomiska verkligheten för oss låtskrivare ser ut som följer:

Av nästan 60.000 Stim-anslutna var det under 2010 bara ca 250 personer som fick mer ersättning än 200.000 kronor förra året. Från denna ersättning för vårt heltidsarbete dras även skatt och sociala avgifter, så att kanske drygt hälften återstår.

I Aktuellt den 31 augusti sa du, Annie Lööf, att du vill "öka friheten på internet" genom att göra den nedladdning som idag är illegal "laglig för privat bruk". Detta trots att du samtidigt hävdade att äganderätten också ska gälla på internet. Det du faktiskt säger med detta uttalande är att du vill slopa hela grunden för betalning för kulturen på internet. Grunden i form av ersättning för nyttjande av verk.

Detta är för oss helt oacceptabelt och vi påminner om Sveriges grundlag:

"Regeringsformen, Kapitel 1, paragraf 2:

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö."

Vi låtskrivare och producenter har nog med att handskas med illegal
fildelning, minskad skivförsäljning och oskäligt dåligt betalda lagliga
alternativ som ovan nämnda streaming-tjänster. När nu du, Sveriges
nyblivna näringsminister, vill ta bort vår rätt till möjligheten att kunna
livnära oss på vårt arbete är botten nådd.

Bara för att de produkter vi tillhandahåller är populära och tilltalar
potentiella förstagångsväljare, bör inte du som näringsminister propagera
för att våra rättigheter ska åsidosättas. Istället bör du stå upp för
värdet av de kreativa näringarna, värdet av musik och annan kultur och
skicka en signal om att det inte är OK att tillskansa sig kreativt arbete
och immateriella värden vid sidan av en gryende digital marknad. En
legalisering av nedladdning "för privat bruk" utgör en attack av
regeringen på kreativa näringar – inte ett skydd.

Vi kräver att du och Sveriges regering skall verka för att alla
yrkesgrupper skall fortsätta ha samma förutsättningar att kunna livnära
sig, och att regeringen uttalat motverkar opportunistisk iver att dela ut
saker gratis – på andras bekostnad. Oavsett om det handlar om materiella
eller immateriella värden.

Om regeringen börjar ifrågasätta ett så självklart och grundläggande
begrepp i en demokrati som äganderätten, blir nog många även utanför våra
led oroliga för vad nästa steg kan bli. Tycker du, Annie Lööf, till
exempel också att patent på uppfinningar och mediciner ska kunna spridas
lika godtyckligt, utan ersättning till upphovsmännen?
Vem är det då näringsministern hade tänkt skall betala för utvecklingen av
nya saker och idéer? Skattebetalarna?

/UniSon (United Songwriters)"

Fredrik Thomander, Lasse Andersson, Patrik Henzel, Mattias Lindblom,
Anders Wollbeck, Chris Antblad, Per Aldeheim, Matti Alfonzetti, Joakim
Amorell, Camilla Andersson, Frida Andersson, Martin Ankelius, Erik
Arvinder, Danne Attlerud, Johan Becker, Patrik Berggren, Kathrine
Bergström, Andréas Berlin, Erik Bernholm, Måns Billner, Johan Boding,
Figge Boström, Peter Boström, Andreas Carlsson, Douglas Carr, Adel Dahdal,
Eva Dahlgren, Linnea Deb, Moh Denebi, Jonas Von Der Burg, Niclas Von Der
Burg, Niklas Edberger, Gustav Efraimsson, Niklas Ellerstad, Jörgen
Elofsson, Marcus Englof, Kalle Engström, Susanne Ericsson, Lina Eriksson,
Urban Eriksson, Mikael Erlandsson, Karl Eurén, Johan Fjellström, Ingela
Pling Forsman, Anders Fästader, Alice Gernandt, Aleena Gibson, Jason Gill,
Håkan Glänte, Anders Grahn, Charlie Granberg, Thomas Gustafsson, Tobias
Gustavsson, Oscar Görres, Robert Habolin, Peter Hallström, Jonas Hamsås,
Carl-Michael Herlöfsson, Anders Herrlin, Erik Häusler, Jörgen Ingeström,
Gabriella Jangfeldt, Niklas Jarl, Hasse Jerner, Alex Jonsson, Mathias
Kallenberger, Karina Kampe, Martin Karlegard, Andreas Karlegård, Sebastian
Karlsson, Jackie Kavan, Magnus Kaxe, Ilya KnocDown, Peter Landin, Chris
Laney, Jimmy Lagnefors, Urban Landgren, Kent Larsson, Tim Larsson, Erik
Lewander, Erik Lidbom, David Elfström Lilja, Erik Linder, Lisa Desmond
Linder, Marica Lindé, Helienne Lindvall, Rasmus Raz Lindvall, Ian-Paolo
Lira, Hugo Lira, Bobby Ljunggren, Niclas Lundin, Johan Lyander, Robin
Mortensen Lynch, Jennie Löfgren, Sara Löfgren, Patrik Magnusson, Tony
Malm, Sören Von Malmborg, Peter Mansson, Kee Marcello, Maria Marcus,
Anthony Mills, Jimmy Monell, Johan Moraeus, Fredrik Möller, Lukas
Nathanson, Chad Neale, Jocke Niehoff, Anders Nilsson, Mats Nilsson, Per
Norberg, Peter Nordahl, Nicci Notini, Mats Nyman, Thomas Nyman, Emanuel
Olsson, Jeanette Olsson, Mattias Olsson, Staffan Bosson Olsson, Joacim
Persson, Miqel Persson, Niklas Pettersson, Johan Ramström, Anders Ringman,
Peter Rooth, Johan Röhr, Sigurd Røsnes, Hanif Hitmanic Sabzevari, Anna
Sahlene, Erik Sahlén, Alexander Schöld, Ayodele Söderberg Shekoni, Magnus
Sjölander, Harry Sommerdahl, Linda Sonnvik, Monica Starck, Quint Starkie,
Marlene Strand, Linda Sundblad, Niclas Ternedal, Sebastian Thott, Peo
Thyrén, Mårten Tromm, Tommy Tysper, Mats Tärnfors, Joakim Törnqvist,
Sharon Vaughn, Mathias Venge, Christian Waltz, Peter Wennerberg, Kim
Wennerström, Kurt Westling, Johan Jones Wetterberg, Mats Wester, Anders
Wikström, Henrik Wikström, Anderz Wrethov, Robert Rob Wåtz, Michel Zitron,
Frank Ådahl, Anna Alerstedt Åsberg, Andreas Öberg