25 oktober 2011

Scorpio tar över Getaway Rock

Den tyska arrangören FKP Scorpio utvidgar sin festivalverksamhet i Sverige. Det var tidigt i våras som det Hamburgbaserade företaget blåste nytt liv i Hultsfredsfestivalen. Nu har FKP Scorpio tagit över majoriteten av aktierna i Getaway Rock Festival, som 2012 kommer att äga rum i Gävle för tredje gången.

Getaway Rock Festival har på kort tid etablerat sig som ett starkt komplement till Sweden Rock och Metaltown i Sverige. Grundaren av Getaway, Tomas Jernberg, och tyska FKP Scorpio med Folkert Koopmans i spetsen, slår nu ihop sina påsar.

– Jag är väldigt nöjd över att vi efter Hultsfredsfestivalen nu kan ta ytterligare ett steg in på den svenska festivalmarknaden.Getaway Rock Festival har etablerats på bara två år av vår partner Tomas Jernberg, och i sällskap med honom och Gävle kommun kommer vi att kunna lyfta festivalen till en ny nivå, säger Koopmans.

På samma vis uttrycker Tomas Jernberg stora förhoppningar om samarbetet;

– Vi delar samma visioner om framtiden med den nya Getaway Rock Festival. FKP Scorpio har mer än tjugofem års erfarenhet och ett högmotiverat team knutet till livemusikbranschen. Tillsammans kommer vi att kunna genomföra nya idéer för att öka våra festivalers attraktionskraft.

FKP Scorpio arrangerar årligen 14 festivaler i Tyskland, Schweiz, Danmark och Sverige. Den största är Hurricanefestivalen i norra Tyskland som har 70 000 besökare.

Lars Nylin