28 september 2011

MUSIKRÄTTIGHETER Första steget mot en global musikdatabas

I dag inleder arbetsgruppen för musikdatabasen Global Repertoire Database, GRD, en omfattningsstudie. Studien ska undersöka förutsättningarna för att skapa en världsomspännande databas för musikrättigheter. Databasen kommer när den tas i bruk att radikalt förenkla för företag som vill distribuera musik över internet och göra det lättare att kompensera dem som skapat musiken.

De kommande 20 veckorna ska ett tjugotal aktörer inom den internationella musikindustrin undersöka de tekniska, affärsmässiga och organisatoriska förutsättningarna för att bygga Global Repertoire Database. Arbetsgruppen ska också utforma rekommendationer för styrning, finansiering och datahantering.

Utöver de cirka 20 aktörer i musikbranschen (musikförlag, upphovsrättsliga intresseorganisationer och distributörer av digitalt innehåll) som utgör kärnan i studien ingår även ett större urval intressenter i studien. I ett första skede ska en serie öppna internetbaserade seminarier, så kallade webinars, genomföras.
EU-kommissionen bad år 2009 musikindustrin att undersöka möjligheterna att bygga en global musikdatabas. Följande år lämnade arbetsgruppen för GRD ett antal rekommendationer. Bland annat gavs det Stockholmsbaserade bolaget ICE, International Copyright Enterprise, i uppdrag att leverera tekniken för databasen. Deloitte utsågs som projektledare.

– Vårt copyrightsystem, ICE, skapades 2006 i form av en musikdatabas som kunde hantera upphovsrättslig information från flera länder, säger Chris Gardner, vd på ICE, som grundades av Stim och dess engelska motsvarighet PRS for Music.

Målet är att den globala musikdatabasen ska samla och administrera musikaliska verk i en aldrig tidigare sedd omfattning. När databasen tas i bruk kommer effektiviteten i datahanteringen att öka radikalt och de administrativa kostnaderna att minska. GRD kommer att förenkla för företag som vill distribuera musik över internet och göra det lättare att kompensera dem som skapat musiken.

– ICE kan redan leverera mycket av det som GRD efterfrågar. Vår erfarenhet av att hantera stora mängder data är central för GRD-projektet, säger Chris Gardner.

I arbetsgruppen för GRD, den så kallade Global Repertoire Database Working Group, ingår Stim; EMI Music Publishing; Universal Music Publishing; iTunes; PRS for Music; SACEM; European Composer and Songwriter Alliance (ECSA); International Confederation of Music Publishers (ICMP); International Confederation of Societies of Composers and Authors (CISAC); Google och Omnifone.

Se www.globalrepertoiredatabase.com.

Lars Nylin