14 juni 2011

FKP Scorpio storsatsar i Norrköping

Norrköpings kommun har slutit avtal med det tyska bolaget FKP Scorpio för att hålla festival på Bråvallaområdet i Norrköping. FKP Scorpio driver sedan tidigare fjorton festivaler runt om i Europa och är bl.a ägare och arrangör av den i år återuppståndna Hultsfredsfestivalen. På den svenska sida leder Gunnar Lagerman organisationen.

Norrköpings kommun övertog under våren 2011 stora delar av den tidigare flygflottiljen F13 från Fortifikationsverket – det område som enligt planerna nu kommer att omvandlas till ett festivalområde med scener, camping, catering, parkering och en kapacitet på 100 000 besökare – även om målsättningen det första året (troligtvis 2012) sägs ligga på ungefär hälften, dvs cirka 50 000 besökare. Det skulle i så fall göra detta till den största musikfestivalen i Sverige och en av de absolut största i hela Norden.

– Bråvalla har de förutsättningar och kapacitet som krävs för större evenemang, både för enstaka större konserter och festivaler, säger Folkert Koopmans, ägare av FKP Scorpio.

– Bråvalla är enligt min mening det ultimata festivalområdet ur flera perspektiv, framför allt gällande logistik och tillgänglighet med en halv miljon invånare inom 45 minuters avstånd och halva Sveriges befolkning inom ett par timmar.

Upplev Norrköping AB har under en längre tid fört en dialog med FKP Scorpio angående det tyska bolagets intresse för etablering och ser oerhört positivt på satsningen.

– Norrköping får genom FKP Sorpios satsning en stor möjlighet att positionera kommunens varumärke i hela Norden. Givetvis kommer detta att stärka besöksnäringen i hela regionen, kommenterar Stefan Papangelis, vd Upplev Norrköping AB.

Det huvudsakliga ämnesområdet för FKP Scorpio är konsert och festivalproduktion i Tyskland, Schweiz, Sverige och Danmark. Bolaget driver idag fjorton festivaler i Europa. Störst är Hurricanefestivalen i Scheeßel, Tyskland med cirka 70 000 besökare.
Företaget arrangerar även konserter och har över 250 artister – bl.a Foo Fighters, Fleet Foxes, Glasvegas, Vampire Weekend och The Vaccines – knutna till sig på den europeiska marknaden.

Claes Olson

Länk:
www.fkpscorpio.com