9 juni 2011

SAMI Nytt avtal med Kanada

Svenska musikers och artisters intresseorganisation SAMI har tecknat avtal om utväxling av upphovsrättsersättningar med Kanada. De första utbetalningarna till svenska rättighetshavare beräknas kunna ske i slutet av detta år.

Avtalet med den kanadensiska organisationen ACTRA PRS (Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists Performers' Rights Society) avser ersättningar för utsändning av fonogram i radio och tv, samt för offentligt framförande, bl.a. på restauranger och i butiker.

Ersättningarna som samlas in av ACTRA gäller med start för insamlingsåret 2001. De första utbetalningarna till svenska rättighetshavare beräknas ske under slutet av 2011.

SAMI kommer från sitt håll nu att betala ut upphovsrättsersättningar till ACTRA för vidare genombetalning till kanadensiska musiker vars inspelningar framförts i Sverige.

Claes Olson