25 november 2010

MUSIKEXPORT Music Export Finland öppnar stockholmskontor

Music Export Finland öppnar ett stockholmskontor i syfte att stärka den finländska musikexporten. Projektet MOI! Sounds From Suomi – finansierat av det finska arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och av musikbranschen i Finland – har även som mål att främja mobilitet och samarbete av artister och musikföretag inom de nordiska länderna.

– Vi har nu öppnat ett kontor för spetsprojektet här på Södermalm i Stockholm för att vara närmare potentiella parter. Jag ser fram emot att få en bra dialog och kontakt med intressanta samarbetspartners, säger projektledare Jannika Joutsenniemi på Music Export Finland.

Music Export Finland har under innevarande och nästa år som spetsprojekt att fokusera på de nordiska länderna. Tidigare år har man bland annat riktat sig mot USA och Tyskland.

År 2009 understödde organisationen tillväxten av musikexporten med branschövergripande projekt för produktifiering och nätverkande. Det nordiska marknadsområdet blev utvalt som föremål för spetsprojektet på basis av en undersökning som gjordes bland finländska företag i musikbranschen.

– Det finns stor efterfrågan på ett spetsprojekt till Norden, berättar Music Export Finlands vd Paulina Ahokas.
– I undersökningen om musikexportens marknadsvärde har fackmän i musikbranschen redan flera år i rad angett att de betraktar detta område som den viktigaste exportmarknaden direkt efter tyskspråkig marknad i Europa.

Spetsprojektet är uppdelat på fyra olika program: Nätverk, Promotion, Live och Exportstrategier. I programmet Nätverk främjas nätverkandet mellan finländska aktörer inom musikbranschen och deras nordiska kollegor. I programmet Promotion ökar man synligheten av den finländska musiken i medier. Programmet Live understöder finländska artisters turnéverksamhet. I programmet Exportstrategier uppmuntras finländska aktörer inom musikbranschen att investera i de nordiska länderna genom att understöda uppkomsten och verkställandet av exportstrategier för finländsk musik.

Spetsprojektets tre partnerskapsprogram tillhandahåller finansiering för musikexport i Norden.

Claes Olson