11 november 2010

101109

Cirkus IFPI ett hot mot SMFF

Måndagens konsert med Johnossi på Cirkus i Stockholm fick ett dramatiskt slut. Genom att i samarbete med den svenska gruppens medlemmar (d.v.s. den svenska gruppen Johnossi, inte IFPI Svenska gruppen) aktivera det hypereffektiva brandlarmsystemet lyckades en representant för IFPI iscensätta en spektakulärt omedelbar utrymning av lokaliteterna och därmed förhindra att festligheterna eskalerade.
På SMFF:s kansli fruktar man att brandövningen på Cirkus kan ha varit en förövning inför kommande aktioner av liknande slag. Enligt obekräftade källor sägs SMFF nu har vidtagit extra säkerhetsåtgärder för att förhindra liknande aktioner från sin konkurrerande musikbranschorganisation i samband med fredagens stora gala Musikförläggarnas Pris på Berns.

Källa: Sony / ATV