15 september 2010

Gehrmans blir delägare i AUX Publishing

AUX Publishing är med sina 120 000 verk ett av Nordens ledande förlag i fältet produktionsmusik. Nu går Gehrmans Musikförlag in som delägare i AUX. Gehrmans har tidigare administrerat AUX.

AUX Publishing är ett independentförlag som erbjuder och distrubuerar produktionsmusik till bl.a. tv-serier, trailers och reklamfilmer.

– Det här är en händelse i AUX utveckling som växande musikförlag inom produktionsmusik som säkerhetsställer vår fortsatta framgång inom området friköpt musik för alla typ av medier, säger Patrik Hinrich på AUX.

— Vi ser på sikt ett flertal synergier som verkar för förlagens framtida verksamhet, där vi båda kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, fortsätter Pernilla Österberg, den andre delägaren och grundaren av AUX.

Gehrmans VD Gunnar Helgesson säger i ett pressmeddelande:

– För Gehrmans är det här ett utmärkt sätt att ge mervärde åt våra egna upphovsmän. Den katalog av produktionsmusik vi nu börjar bygga upp kommer att tas om hand av mycket kompetenta personer som jag hyser största respekt för. Det ska bli ett nöje att samarbeta tätare med Patrik och Pernilla.

Lars Nylin