8 mars 2010

4 snabba till Daniel Johansson

Efter att ha varit en av de första avgångsstudenterna på Kalmar Högskolas Music & Management-utbildning i Hultsfred blev Daniel Johansson i början av det nya millenniet själv utbildningsledare. Parallellt med det arbetade han för Hultsfredsfestivalen med digitala frågor. 2005 började han doktorera i datavetenskap och i sitt avhandlingsarbete fokuserar han på den svenska musikindustrin. Sedan ett år tillbaka medverkar han regelbundet i MI under vinjetten Digitalnytt.
Dessutom är Daniel vd för Trendmaze AB, som nu lanserar en ny spännande topplista baserad på artisters aktualitet på nätet.

Kan du förklara vad Trendmaze är för slags bolag och vad verksamheten går ut på?
– Grunden till TrendMaze är ett statistiksystem som vi utvecklade i ett forskningsprojekt under 2008 och 2009 och som var delfinansierat av Vinnova tillsammans med Musiclink i Hultsfred och ett tiotal svenska musikbolag som ingick för att förstå vilka behov branschen har på grund av det rådande teknikskiftet. Vi knoppade av verksamheten i TrendMaze under sommaren 2009 och idag är vi fem personer som jobbar med driften av systemet men också med specifika konsultuppdrag för olika aktörer i branschen när det gäller digital distribution och marknadsföring på nätet. Vi tar ofta ett helhetsansvar för onlinearbetet kring en viss artist och jobbar nära manegement eller skivbolag för att få upp intresset online. Vi jobbar t.ex. med Erik Hassle, Agnes och The Ark på det här sättet.
– Statistiksystemet (MIMS, Music Intelligence Mashup System) samlar automatiskt in data från musiktjänster, bloggar, fildelningsnätverk etc och underlättar för våra kunder att få en effektiv överblick av hur populariteten för en specifik artist förändras över tid. Istället för att behöva lägga en massa tid på att gå igenom separata rapporter eller logga in på YouTube, Facebook eller Google Analytics för att följa statistiken får man automatiskt en rapport varje dag eller en gång i veckan som sammanställer all data.

Hur sammanställs statistiken och hur vägs de olika komponenterna samman?
– Topplistan (http://mims.trendmaze.com/charts) baseras på den automatiskt insamlade informationen från YouTube, MySpace, Last.fm, bloggar och viss fildelning, och presenterar vilka svenska artister som haft störst ökning online jämfört med veckan innan, en "trendlista" skulle man kunna kalla det. Störst vikt läggs idag på YouTube och MySpace och därefter på bloggar, last.fm, fildelning och annan musikanvändning. På sikt vill vi lägga in ytterligare datakällor för att få en ännu exaktare bild av vilka artister det snackas mest om och lyssnas mest på för tillfället.
– Vi har lanserat topplistan i betaversion, så vi håller fortfarande på att skruva och fixa med den så att den på bästa sätt kan återge intresset för svenska artister online. Vi tar gärna emot förslag på förbättringar!

När man studerar de senaste Trendmaze-listorna så slås man direkt av hur föränderliga de är från vecka till vecka. Med undantag av Royal Republic så har inget band eller någon artist legat i topp två veckor i rad. Hur kommer det sig?
– Det beror på att topplistan avslöjar vilka artister som ökar i musikanvändande och "buzz" procentuellt sett från vecka till vecka i förhållande till sin egen popularitet, något som kan förändras oerhört mycket från artist till artist. Vi har själva tittat på den här statistiken några månader nu, och är också överraskade över de stora skillnaderna från vecka till vecka. Det vi har sett är att traditionell media fortfarande har en mycket stor effekt på onlineanvändandet och bloggandet, det är tydligt att medverkan i vissa TV-program har en stor effekt. Samtidigt finns det en hel del toppartister som vi inte riktigt kan förklara varför just de har fått en så stor ökning just den veckan, och det är väl det mest intressanta, att försöka identifiera andra orsaker till varför en artist plötsligt blir väldigt populär på nätet.
– För att hantera de allra största svängningarna har vi lagt in ett tröskelvärde så att de allra minsta artisterna inte "tar över" topplistan. En väldigt liten artist kan ju få en enormt stor ökning från vecka till vecka med relativt små siffror, och det blir då lite missvisande. Därför har vi också en avdelning som heter "Details" där man kan detaljstudera siffrorna och se hur stor varje artist på topplistan egentligen är online.

Ditt namn dyker titt som tätt upp både här och där i musikindustrin. Vem är du egentligen själv och hur ser din personliga musiksmak ut?
– Jag kommer ursprungligen från Norrland och flyttade till Hultsfred som student 1999 där jag gick den första branschutbildningen. Sen blev jag kvar där i en massa år, blev utbildningsledare för utbildningen och jobbade mycket med Hultsfredsfestivalen, framför allt med digitala frågor. År 2005 började jag doktorera i datavetenskap och har i mitt avhandlingsarbete tittat på hur den svenska musikindustrin förändrats på grund av teknikskiftet vi går igenom. I samband med det har jag haft förmånen att under de senaste åren kunna fokusera mycket på frågor som just gäller digital distribution av musik.
– Min musiksmak finns på www.lastfm.se/user/lorez91 !

Claes Olson