Nyheter 4 december 2018

Branschsiffror för 2017

I förra veckan kom Musiksveriges årliga statistikrapport Musikbranschen i siffror. Den visar att branschomsättningen fortsätter att öka, nu med 4 % jämfört 2016.

Omsättningen för svensk musikbransch 2017 slutade på totalt 10,4 miljarder kronor. Konsertområdet stod åter den största delen av omsättningen, 55 %, sedan kommer upphovsintäkter, 25 %, och på tredje plats med 20 % hamnar intäkter av inspelad musik i form av framförallt streaming, men också fysiska skivor.

Rapporten visar att det sista området står streamingtjänsterna, huvudsakligen Spotify, i dag för 88 %.

I ett förord till rapporten skriver Musiksveriges styrelseordförande Ludvig Werner:

”Vilken omsorg behöver en bransch vars ekonomiska tillväxt är så stark? Musikbranschen i siffror visar för 2017 en tillväxt på drygt 4 procent och den totala tillväxten sedan 2009 är nu 60 procent.

I november 2017 kom uppropen #närmusikentystnar och #visjungerut. Upprop som mycket tydligt visade att branschens sedan länge kända ojämställdhet bland annat skapat en tystnadskultur för omfattande sexuella trakasserier. Det var upprop som krävde att musikbranschen visade sin egen vardag betydligt mer omsorg än vad som hade varit fallet tidigare. För Musiksverige ledde detta till ett antal aktiviteter. Vi beslutade att fortsätta kartläggningen av fördelningen män/kvinnor i branschen över tid, vi skapade en rapporteringstjänst och support- tjänst för de som varit utsatta för övergrepp och för de som behövde och behöver hjälp att hantera denna typ av problem. Vi beslutade även att genomföra en fortsättning på det fokusgruppsarbete om jämställdhet vi inledde 2017. Självklart behöver vi göra mycket mer.

För att trygga den musikaliska och kulturella mångfald som inte alltid kan finansiera sig själv behövs också omsorg. I en värld där musik konsumeras mycket ofta men till låga ersättningar per gång blir det mycket tydligt att alla måste vara med och bidra. Detta oavsett om man är en global digital plattform, en etablerad streamingtjänst eller om man representerar den politiska maktens omsorg för rättsinnehavarens och musikskaparnas behov av en stark upphovsrätt med tydliga spelregler för marknaden.”

Hela rapporten finns att studera här: https://statistik.musiksverige.org/

Lars Nylin