23 april 2024

Spotify rapporterar det första kvartalet 2024

Den senaste kvartalsrapporten visar att Spotify nu har 615 miljoner månatligt aktiva användare, och att man gjorde sitt bästa resultat någonsin för ett kvartal, en slutlig vinst på 168 miljoner euro.

Under tisdagen släppte Spotify siffrorna för det första kvartalet 2024. Antalet användare fortsätter att öka på ungefär liknande sätt som tidigare kvartal, även om tillväxten inte var riktigt lika stor som kvartalen under år 2023, och man inte riktigt lyckades nå den egna prognosen om 618 miljoner MAU för kvartalet.

Spotify rapporterar 239 miljoner betalande prenumeranter för kvartalet och 388 miljoner användare av gratisabonnemanget. Antalet gratisanvändare ökade mer än antalet betalande, med 22 procent jämfört med samma kvartal 2023, och med 14 procent för premium.

De totala intäkterna landade på 3,6 miljarder euro (ca 42 miljarder kronor), och för första gången gjorde bolaget en bruttovinst på över en miljard euro för ett kvartal, dvs resultatet före skatter, räntor, administrationskostnader etc. Nettovinsten blev 168 miljoner euro, vilket innebär att det första kvartalet 2024 blev det bästa kvartalet hittills.

VD-n Daniel Ek säger i en kommentar:

– Vi har talat om 2024 som ett år med fokus på intäktsgenerering och vi levererar nu på den ambitionen. När vi nu har skiftat fokus mot stark intäktstillväxt och förbättrad marginal ser vi tydliga möjligheter att även fortsätta växa intagandet av nya användare. Jag känner mig nöjd med de förändringar vi implementerar och är övertygad om att vi ska nå de ambitiösa planer som vi tidigare har presenterat.

Spotify har infört ett antal prishöjningar som också gett en effekt på ARPU (Average Revenue Per User), dvs den genomsnittliga intäkten per användare och månad, samtliga abonnemangsformer inräknade. ARPU landade på 4,55 euro för Q1 -24, en ökning med 5 procent jämfört med samma kvartal 2023.

Den största tillväxten i antalet användare skedde i Latinamerika och det man kallar ”resten av världen”. 18% av användarna kom under kvartalet från Nordamerika, 22% från Latinamerika, 28% från Europa, och 32% från den övriga delen av världen (Asien, Afrika, Mellanöstern etc).

Prognosen för det innevarande kvartalet (april-juni 2024) är att man kommer ha 631 miljoner MAUs i slutet av juni, och Spotify gör också bedömningen att man kommer generera en bruttovinst om 250 miljoner euro. Om detta kommer stämma innebär det att Spotify är på god väg att göra 2024 till det första hela verksamhetsåret där man genererar en vinst.

Kvartalsrapporten

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se