Nyheter 20 november 2018

Ifpi uppmärksammar årsdagen för #metoo

Uppropet #närmusikentystnar var ett av många samlade vittnesmål över sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser, som svepte över Sverige för ett år sedan. Ifpi uppmärksammade årsdagen i helgen, med att berätta om sitt arbete för ökad jämställdhet i musikbranschen.

Den 17 november var det ett år sedan #metoo-rörelsen manifesterade sig i ett eget upprop för musikbranschen. Under hashtaggen #närmusikentystnar ställde sig 2192 kvinnor i svensk musikbransch bakom vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier.

I samband med helgens ettårsjubileum gick Ifpi ut med ett pressmeddelande om sitt arbete för jämställdhet.

Före och efter #metoo

Idag är det ett år sedan #metoo och efterföljande #närmusikentystnar briserade i Sverige. Vi blev snabbt medvetna om hela musikbranschens stora utmaningar när det gäller ojämställdhet och konsekvenserna av detta på både individ- och branschnivå. Under Grammis 2018 manifesterades även problemen på galan, vilket uppmärksammades i media runt om i landet. 

Hur arbetar vi vidare? Det är ett ständigt pågående arbete som behövs göras och det krävs en långsiktighet att förändra attityder, strukturer och normer på både person- och branschnivå. Det som kunde förändras ganska direkt var hur Ifpi Sveriges styrelsesammansättning såg ut. Från att ha varit 100-procent män blev styrelsen vintern 17/18 helt jämställd genom en extrainsatt föreningsstämma. Vidare finansierar Ifpi Sverige en rapporteringstjänst via Management by Kerstin dit man som anställd kan rapportera kränkningar, sexuella övergrepp samt få rådgivning med mera. Musiksverige som Ifpi Sverige är delägare till, arbetar numera med jämställdhetsfrågan som prioritet. Bland annat genomför man ytterligare studier kring jämställdhetsfrågan i form av intervjuer för att kunna följa förändringar.

Under året har Ifpi Sverige tagit fram en jämställdhetspolicy som ett tillägg till våra medlemsvillkor, en branschrekommendation samt ett underlag för bolagens underleverantörer. Dessutom har vi tagit fram en handlingsplan för de bolag som vill komma vidare med sin egen jämställdhetspolicy och skapa jämställda arbetskulturer. 

Vi är medvetna om att mycket arbete återstår och för att diskussionerna skall fortsätta har vi även permanentat denna fråga på våra styrelsemöten.”

Hit vänder man sig för komma i kontakt med rapporteringstjänsten

Här finner ni mer information om Ifpi Sveriges jämställdhetsarbete

Christel Valsinger