Nyheter 9 januari 2018

Spotify fyller rubrikerna

Under en i övrigt nyhetsmässigt lugn helgperiod har Spotify skapat desto fler rubriker över hela världen. Musikindustrin summerar.

För att ta den enklaste nyheten först så har Spotify konfirmerat att tjänsten nu passerat 70 miljoner betalande användare. Det är den aktuella siffran i en ständigt växande och imponerande total. I maj 2014 konfirmerades att 10 miljoner hade passerats. I januari 2015 var siffran 15. Sedan dröjde officiell statistik till september 2016 då man nådde 40 miljoner.

Den senaste siffran innan den nu bekräftade var från augusti 2017 då Spotify nått 60 miljoner. På fem månader har antalet betalande användare alltså ökat med 10 miljoner, det är samma ökningstakt som mellan 50 och 60 miljoner. Med lite hemmasnickrad matematik skulle Spotify alltså kunna tänkas passera magiska 100 miljoner senast sommaren 2019.

Men för att nå dit krävs att ett antal aktuella frågetecken raderas ut. Ett, det som gällt bolagets skuldbild efter en tung lånerunda 2016, löstes möjligen när man innan jul gick in ett avtal om samägande med kinesiska Tencent Music Group. Det upplägget gör, anser analytiker, att Spotify går starka in i den börsnotering som förutspåddes till 2017 men nu även enligt tjänsten själv kommer att ske i år. Spotify har också bekräftat att man skickat in handlingar inför en börsnotering i New York. Börsen närmar sig alltså raskt, och det handlar om en så kallad direktlistning, man litar alltså på attraktionen i Spotify-aktien i sig.

I det läget var oro hos börsen det sista som Spotify ville ha. Möjligen riskerar man det efter den uppmärksammade stämning på motsvarande 13 miljarder kronor som Wixen Publishing lämnade in till en kalifornisk domstol i mellandagarna.

I det fallet befinner sig parterna nu i en situation där Spotifys advokater anser att även denna stämning ska samlas till den domstol i New York som sköter processen Ferrick et al vs. Spotify – den process som bland annat inneburit att Spotify satt upp en fond på motsvarande 400 miljoner kronor för eventuellt missade utbetalningar till kompositörer. Advokaterna hävdar även att Wixen inte haft uttryckligt samtycke från de kompositörer man representerar att gå ut så aggressivt. Wixen har initialt reagerat med kommentaren ”upprörande!” efter Spotifys utspel.

I bakgrunden finns också diskussionen om Spotify ens skulle kunna göra fullständiga redovisningar eftersom data ofta saknas. Ett lagförslag om en statlig databas lades i kongressen så sent som i december.

Ur svenskt perspektiv kom ytterligare en mycket intressant nyhet bara häromdagen när det stod klart att Stefan Blom lämnar rollen som innehållsansvarig på Spotify. Blom, tidigare VD för EMI Music Sweden, har varit centralt inblandad ibland annat Spotifys nya avtalsskrivningar med majorbolagen och Impala under förra året. När detta skrivs har Muskindustrin.se inte noterat någon förklaring till varför Blom slutar.

Lars Nylin