Nyheter 21 november 2017

4 SNABBA Linda Portnoff/VD Musiksverige

Färsk statistik från musikbranschen, paneldiskussion och presentation av ett nytt forskningsprojekt som rör datainsamling. Det står på programmet för Stora Musikdagen som arrangeras av organisationen Musiksverige nu på torsdag. MI bad VD Linda Portnoff berätta mer.

Vilka vänder sig Stora Musikdagen till? 

– Den vänder sig till politiker, journalister, studerande, forskare, musiker, musikbranschrepresentanter och andra som är intresserade av musikbranschens ekonomi och statistik.

Du kommer att presentera den årliga reporten ”Musikbranschen i siffror”. Kan vi vänta oss några överraskningar? 

– Den som kommer får se! Men jag kan säga att varje nytt år innebär nya siffror, och jag ser mycket fram emot öppningsanförandet som vi bett Lilla Namo hålla. Sedan får vi också hjälp att diskutera statistiken i ett panelsamtal med bland annat Music Export Norways vd Kathrine Synnes Finnskog och Kulturutskottets ordförande Olof Lavesson.

Som VD för Musiksverige har du i dagarna varit med och beslutat om att organisationen nu ska ha jämställdhet i musikbranschen som sitt överordnade uppdrag. Kommer ni att berätta mer om detta på torsdag, eller kommer panelsamtalen att färgas av #NärMusikenTystnar på annat sätt?

– Ja, musikbranschen befinner sig mitt uppe i en intensiv diskussion om bristen på jämställdhet och det kommer att avspeglas i våra samtal.

Musiksverige har drivit ett jämställdhetsprojekt under året (som MI skrivit om tidigare). Tror du att det finns någon enskild åtgärd som är viktigare än andra för att uppnå en jämställd musikbransch?

– Jag tror att kunskapshöjande insatser är viktiga, och att det från högsta ledningarna i branschen – de med mest makt att påverka – finns ett genuint engagemang, en förståelse och tydlighet kring vad som måste förändras. Det som brukar lyftas fram som viktigt för att lyckas åstadkomma större förändringar inom organisationer är en ”sense of urgency”. Det har #metoo verkligen skapat!

 Christel Valsinger

Stora Musikdagen arrangeras torsdag 23 november på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm kl 14-17. Hela programmet:

• Musiksverige hälsar välkomna

• Öppningsanförande av Namo Marouf, låtskrivare och artist

• Presentation: Musikbranschen i siffror – statistik för 2016. Med Linda Portnoff, vd Musiksverige.

• Q&A med Linda Portnoff

Daniel Johansson, forskare vid Linnéuniversitet berättar om nytt forskningsprojekt för insamling av data i Musikbranschen.

• Q&A med Daniel Johansson

• Paus

• Paneldiskussion där Kathrine Synnes Finnskog vd Music Norway, berättar om hur Norge har tagit plats på den globala musikscenen samt samtal med Linda Portnoff, vd Musiksverige, Olof Lavesson (m), ordförande i Kulturutskottet och Ulf Dernevik (mp), pol.sak. Kulturdepartementet.

• Avrundning och efterföljande mingel