16 april 2015

Lyckad start för REC Collective

Få kvinnliga låtskrivare tar sin vision hela vägen fram till en färdig musikproduktion på egen hand. Det vill initiativtagarna till kursen REC Collective ändra på. Nu har den första utbildningsomgången ägt rum. Jessica Brandt, A&R på Universal Music Pulishing och en av de kursansvariga är entusiastisk.
– Jag tror att landskapet kommer att ritas om framöver.

Nyligen meddelades från Örebro universitet att man startar ett forskningsprojekt som ska titta närmare på musikbranschen i ett genusperspektiv. Om ett år ska man hålla en internationell konferens i ämnet. ”Trots att de nordiska länderna har kommit långt vad gäller jämställdhet kan vi se samma mönster inom musikindustrin här som i andra länder”, säger musikforskaren Sam de Boise på universitetets hemsida.

Men till skillnad från för några år sedan vågar man numera prata om ojämställdheten i musikbranschen i allt fler musiksammanhang – från hur män och kvinnor skildras olika som artister till den ojämna representationen bland låtskrivare och producenter. Melodifestivalen har t ex kvoterat in kvinnliga låtskrivare de senaste två åren. Rättviseförmedlingen har fått nästan alla kreativa branscher att intressera sig för mångfald. Festivalarrangörer som inte tror att kvinnliga artister drar publik får badwill i media.

Även på artistsidan har feminism och jämställdhetsfrågor hamnat på agendan. Beyoncé kallar sig numera feminist och instagrammade en bild av sig själv som Rosie The Riveteer förra året. I Sverige har artister som Tove Styrke och Zara Larsson upprepade gånger uttalat sig om jämställdhet.

Och initiativen till att öka mångfalden i branschen verkar bli fler. Nyligen avslutades den första omgången av REC Collective, en kurs för kvinnliga låtskrivare som vill ta steget och bli producenter. Bakom initiativet står en erfaren kvartett från musikbranschen: Jessica Brandt och Linnea Bengtsson på Universal Music Publishing, Nina Nestlander, label manager på Sweden music samt artisten och producenten Oskar Linnros, med egna labeln Dundra.

Kursen har varit gratis för deltagarna och fri från förbindelser om några framtida samarbeten. Finansieringen kommer från Universal Music Publishing och Spotify, med förhoppning att initiativet skapar ringar på vattnet och öppnar för att fler kvinnor ska ta kontroll över hela skapandeprocessen.

– Vi ville göra något konkret och inte bara säga saker, säger Jessica Brandt.

– Vi fyra sitter i maktpositioner i musikbranschen. Det är vår skyldighet att göra nåt. Jag är själv tjej och kan relatera till att inte vara normen, att det kan kännas jobbigt att ta plats.

I sin roll som A&R möter hon många begåvade, kvinnliga låtskrivare, men att få dem att producera själva är svårt.

– Vad det beror på vet jag inte exakt, men det kändes intressant att utforska. Många kvinnliga artister och låtskrivare har ett så unikt uttryck. Vad händer om de tar det hela vägen? Från idé till produktion?

Kursen har innefattat utbildning i inspelningsprogrammet Logic och de tio deltagarna har fått låna med sig datorer och annan nödvändig utrustning mellan kurstillfällena. Men lika viktig som den tekniska utbildningen är möjligheten till nätverkande, menar Jessica Brandt. Många män som producerar jobbar med andra män. Det är inte alltid en välkomnande miljö för tjejer.

– Här kan likasinnade hitta stöd hos varann. De blir nya ambassadörer. Det har också varit viktigt med en avväpnande stämning från första början. Att veta att ”ingen här kan”. Det är lättare att vara dålig i grupp. Tillsammans blir vi modigare.

Kursen bjöd också på inspirerande föreläsningar av bland andra Sarah Assbring (El Perro Del Mar) och Jenny Wilson.

– Det blev många aha-tillfällen. När till exempel El Perro Del Mar visade hur en av hennes basgångar var en egen röstsampling. ”Va kan man göra bas med en röst?” ”Ja det är klart!”. Många har större respekt och rädsla för producerandet än vad det handlar om. Att vara producent är att vara visionär. Då måste man våga göra dåliga saker och ta lärdom av det.

Har musikbranschen ett ansvar att hjälpa fram kvinnliga producenter?

– Nej inte egentligen. Men min personliga känsla är att här finns en idé och jag ville inte bara lämna den vid en tanke. Nu kallar sig alla deltagare producenter. De producerar sina egna demos och i vissa fall även sina slutproduktioner. Personligen är jag väldigt glad för det.

Nu ska kursen utvärderas och tillsammans ska initiativtagarna titta på möjligheten att låta REC Collective växa. Till den första omgången scoutades deltagarna fram, men framöver ska man kanske kunna söka till platserna.

– Jag tror att landskapet kommer att ritas om framöver. De här tjejerna har en helt annan koll nu, även om de samarbetar med en producent. De behöver inte kompromissa mer. De behöver inte riskera att deras filer fastnar i en dator någonstans hos en producent som tröttnar. De har ett helt annat självförtroende.

Christel Valsinger

Bilden ovan: Sarah Assbring, alias El Perro Del Mar, föreläser om sitt musikskapande.

Nedan: Linnea Bengtsson (Universal Music Publishing), Oskar Linnros (Dundra), Jessica Brandt (Universal Music Publishing) och Nina Nestlander (Sweden Music).