19 november 2013

RADIO SR-replik om Grammofonarkivet

Reaktionerna har varit många på planerade nedskärningar av Sveriges Radios grammofonarkiv, ett av världens största och äldsta. Uppropet www.musikskatt.se har skrivits på av mer än 20 000. Nu kommenterar SR:s förvaltningsbolag saken.

Grammofonarkivet och Musikbiblioteket – som ägs av SVT, SR och UR – står inför stora besparingar.  Enligt Sveriges Radios Förvaltnings AB:s vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell blir 27 kvar av dagens 57 anställda inom researchfunktionerna, Musikbiblioteketet och Grammofonarkivet.

– Vi ser hur vårt behov av direkt tillgänglighet till det fysiska arkivet minskar eftersom mer och mer finns digitalt. Men vi har både behov av och utrymme för att även i framtiden ha tillgång till det och till och med fylla på med fysiska exemplar, för det finns musik som inte kan skaffas på annat sätt, sa Löwstedt Lundell nyligen till Dagens Nyheter.

Nu väljer SRF att kommentera den fortsatta debatten i ett pressmeddelande med rubriken ”Grammofonarkivet är kvar!

Pressmeddelandet i sin helhet:

SRF önskar göra ett antal förtydliganden för att korrigera eventuella missuppfattningar om grammofonarkivets framtid och roll.

Det stämmer att det sker stora förändringar i verksamheten hos SRF, Sveriges Radio Förvaltnings AB. Inom SRF bedrivs bl.a. grammofonarkivets verksamhet för programbolagens (SVT, SR och UR) räkning.
Med anledning av förändringar inom grammofonarkivet och övriga verksamheter inom SRF startades en namninsamling där man bl.a. skrev att ”grammofonarkivet läggs ner i nuvarande form”. Det har av många uppfattats som att grammofonarkivet läggs ner helt och hållet.

Det stämmer inte. Grammofonarkivet kommer att finnas kvar i programbolagens regi. De fysiska arkiven inom SRF ska också finnas kvar. Beslut om detta fattades i juni 2013.
Allt som finns inom grammofonarkivet bevaras som tidigare och inköpen av musik till arkivet fortsätter och utgörs som tidigare av önskemål från programmakarna inom programbolagen.

Vi ser självklart värdet i den musikskatt som finns och kommer att fortsätta leverera till programmakarna ur denna. Grammofonarkivets roll förblir också densamma, att vara ett produktionsarkiv åt programbolagen.
Bakgrunden till förändringarna inom grammofonarkivet och övriga verksamheter inom SRF är ett behov av att anpassa verksamheten till programbolagens behov och förändrade samt mer digitaliserade produktionssätt och att genom detta också åstadkomma besparingar.

Musikindustrin lär få orsak återkomma i ärendet.

Lars Nylin