14 juni 2012

4 SNABBA Åsa Nylén, Trigger Creative Conference 2012

Årets upplaga av Trigger Creative Conference i samband med Peace & Love-festivalen i Borlänge 28-29 juni närmar sig. Årets Trigger-program innehåller flera tunga namn och konferensen ser ut att bjuda på den finaste deltagarlistan hittills. Åsa Nylén svarar på MI:s 4 SNABBA och berättar om årets upplägg.

På årets Trigger-programmet står bland annat MI-redaktören Claes Olsons möte med legendarerna Seymour Stein (Madonnas upptäckare och en av skivbolaget Sires grundare m.m., idag chef på Warner Music Group)och Richard Gottherer (producent av bl.a Blondie, Dr Feelgood och Richard Hell, låtskrivare samt medgrundare av såväl den digitala distribuören The Orchard som nämnda Sire m.m.). Årets konferensprogram måste vara det bästa hittills?
– Det stämmer verkligen att det är riktigt tunga namn i år. Vi har satsat på talare som historiskt sett har haft stor framgång och som fortfarande har det. Detta är en fantastisk inspiration för oss alla att se. Talesättet "still going strong" passar verkligen in och visar även vikten av att hänga med i framtid och utveckling… Ja, rentav ligga före den. Det är dessa personer ett bevis på.
– Sen har vi naturligtvis de som är fräscha i tanken och hittat rätt med den fantastiska teknik som vi har i dag med alla ”nya” musikplattformar. Nya och nya… de är nya när vi får vetskap om dem!
– Vi roar oss dessutom genom att lyssna på Anina Net, som egentligen är modebloggare och har stor erfarenhet av Kina. Vi får också möte unga Taynah Reis CEO of NEXTHUNDER, som bl a vunnit Music Hack day MIDEM. Jag skulle kunna hålla på i evigheter och rabbla namnen på all våra fina gäster, men rekommenderar istället alla att gå in på vår hemsida (www.triggercc.com) och läsa!

Vilka är de tre tyngsta argumenten för musikbranschen att inte missa årets Trigger?
– Absolut första argument är att ta tillvara möjligheten att träffa dessa speciellt inbjudna, kunniga och viktiga personer för musikbranschen. Ska vi hänga kvar som stor musiknation så är det nödvändigt att alliera sig med de tunga spelarna på den internationella marknaden.
– För det andra så har vi en hel dag ägnad åt en otroligt stor marknad, nämligen BRIC-länderna. Alltså Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Här får vi höra om hur det fungerar i de olika länderna och erfarenheter från de som arbeta där redan.
. För det redje: Trigger är en så pass liten konferens att det är faktiskt lätt att ha spontana avslappnade möten. Efter varje Triggerkonferens så har jag fått tackbrev som säger att man har aldrigvarit på en konferens där man fått så bra resultat. Detta gör mig naturligtvis glad och stolt. Dessutom så genomförs ju Trigger mitt i och under Sveriges största musikfestival Peace&Love. I Trigger-avgiften ingår festivalpasset.

Du arbetar även med Boomtown i Borlänge som Business Liaison, en verksamhet som Kaj Podgorski startade officiellt 2005. Berätta lite om den verksamheten!
– BoomTown är ett näringslivs projekt med fokus på musik. Projektet är delfinansierat av EU, med Stiftelsen Teknikdalen som huvudman. Vi har i uppdrag att stärka musikbranschen i regionen samt verka för nya etableringar. Vi har byggt upp en fantastisk infra struktur med sjus studios plus en inspelnings studio i världsklass. BoomTown består av tre fokusområden, Utbildning, Organisation / Nätverk och näringslivsutveckling.
– Besök www.boomtown.nu eftersom några rader inte kanbeskriva det unika med BoomTown. Och kom och hälsa på!

Det här är fjärde året som du är projektledare och ansvarig för Trigger Creative Conference i samband med Peace & Love.Hur ser framtidsplanerna för Trigger ut och vad är din långsiktiga ambition?
– Jag har faktiskt i år lämnat över projektledar ansvaret till en Triggers största sponsorer, Bart Omlo på IT företaget Hinttech, för att i år kunna koncentrera mig på innehåll och finansiering.
– Framtidsplaner och lånsiktig ambition är naturligtvis att göra ett ”bättre” Trigger år från år. Målsättningen är attbehålla Trigger som en mindre konferens med ett begränsat antal deltagare. Vi vill inte bli större an 4-500 deltagare. Där är vi inte ännu. Ambitionen är också att ingen får betalt för att vara panelist etc utan kommer hit för att det finns ett värde i att delta. Trigger byggs upp att bli ett exklusivt nätverk av personer som är villiga att dela med sig av kunskap, erfarenhet och även sitt nätverk. Det är därför det är sån nytta med att registrera sig och delta för här kan man verkligen hitta samarbetspartners.

Lars Nylin