7 juni 2012

MUSIKEXPORT Musiksverige och Tillväxtverket till Almedalen i juli

I vintras presenterade Musiksverige den av analysföretaget Volante sammanställda statistiken om den svenska musikbranschens export 2010. På ett seminarium, som arrangeras i samarbete med Tillväxtverket, kommer man i juli att presentera siffrorna för 2011 i Almedalen.

I ett panelsamtal med handelsminister Ewa Björling och andra politiker och beslutsfattare kommer man att diskutera vi hur svensk musikexport kan ökas samt vilken betydelse den har i form av kulturellt utbyte och hur den påverkar bilden av Sverige. Förutom Ewa Björling medverkar även Christer Nylander (riksdagsledamot, FP), Elisabet Widlund (vd, Musiksverige), Lars Nyberg (senior advisor, Tillväxtverket), samt Stina Westerberg (generaldirektör, Statens musikverk). Moderator är Klas Rabe, programansvarig, kreativa och kulturella näringar, Tillväxtverket.

Analysföretaget Volante presenterar siffrorna för musikbranschens export 2011 och gör en jämförelse med 2010.

Seminariet är en del av Kultur i Almedalen 2012 och arrangeras 3 juli kl 15.00–16.30 på Länsteatern, Bredgatan 10 i Visby.

Claes Olson