2 februari 2012

ORGANISATION Ifpi anser TPB-målet avslutat

På onsdagen tillkännagav Högsta domstolen att de har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i det s.k. Pirate Bay-målet. ”Detta innebär i praktiken att hovrättens tidigare avgörande står fast och därmed skall samtliga dömda avtjäna sina fängelsestraff samt även solidariskt betala miljonskadestånd till rättighetshavarna. IFPI kommer omgående att påbörja arbetet med att tillse att det aktuella skadeståndet verkställs. IFPI är förberedda på att det finns en möjlighet att det kan ta lång tid att verkställa skadeståndet”, säger IFPI i ett pressmeddelande.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att det nu inte råder några tvivel om att The Pirate Bays verksamhet har dömts som olaglig av samtliga juridiska instanser i Sverige. Vi ser även att detta kommer att leda till att andra liknande tjänster frivilligt upphör med sin verksamhet och att de lagliga tjänsterna får ännu fler användare. Förhoppningsvis kan en marknad med mindre illojal konkurrens även skapa utrymme för ännu fler legala alternativ, säger Ludvig Werner, VD på IFPI Svenska Gruppen.

Lars Nylin